Evenimente

Evenimente

Proiect de lege privind drepturile consumatorilor – incheierea contractelor

proiect de lege privind drepturile consumatorilor – incheierea contractelor

Read More »

Ordin nr. 42 din 12/12/2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 21/12/2012

Ordin nr. 42 din 12/12/2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 21/12/2012

Read More »

Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 30 octombrie 2008 Pentru varianta PDF apasa AICI Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. ...

Read More »

Legea nr. 325/2006 M. Of. nr. 651 din 27 iulie 2006

Legea nr. 325/2006 M. Of. nr. 651 din 27 iulie 2006   PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENATUL   L E G E A serviciului public de alimentare cu energie termică   Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Domeniu de reglementare Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor ...

Read More »

Decizie a Curtii Constitutionale referitoare la deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu

Decizie nr. 740 2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 23/11/2012) Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 30 alin. (2) din Legea ...

Read More »

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte, în documentarul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/201, care au adus modificări Codului Fiscal. Generalităţi Plătitorii de venit, ...

Read More »

LEGEA NR. 230/2007 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

CAPITOLUL I Dispozitii generale, definitii Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori ...

Read More »

OG-29-2011 Modificare cod procedura fiscala

O R D O N A N T A pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă ...

Read More »

OG-30-2011 Modificare codul fiscal alte masuri

O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ...

Read More »

OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 5 septembrie 2011 In baza asumarii de catre Romania a unor obligatii in cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeana, dar si in cadrul unor acorduri cu organisme internationale, s-a stabilit eliminarea treptata a compensarilor acordate din bugetul de stat pentru ...

Read More »
##################################################### #####################################################