Contabilitatea în partidă simplă

Contabilitatea în partidă simplă

Contabilitatea in partida simpla
(extras din Anexa 2 a ordinul 1969/2007 privind reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatiiiin partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial)

1. Categoriile de persoane juridice fara scop patrimonial care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, sunt urmatoarele:
a) unitatile de cult;
b) asociatiile de proprietari.
2. Au obligatia de a organiza si conduce contabilitatea in partida simpla persoanele juridice fara scop patrimonial in al caror act normativ de infiintare exista prevederi exprese in acest sens.

Organizarea contabilitatii in partida simpla.
A. Dispoziti generale
1. Sistemul de contabilitate in partida simpla, in sensul prezentelor reglementari, reprezinta ansamblul registrelor si documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la inregistrarea in contabilitate, in mod obligatoriu cronologic si sistematic, a operatiunilor economice consemnate in documentele justificative.
2. Nomenclatorul privind principalele registrele si formulare privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice si normele de intocmire si utilizare a acestora, privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, sunt prevazute in anexa la prezentele reglementari.
3. Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se intocmeste „Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv” (cod 14-6-30/d), pe baza datelor inscrise si totalizate in fise si jurnale contabile.
4. Persoanele care au obligatia gestionarii patrimoniului persoanelor juridice fara scop patrimonial raspund, potrivit legii, pentru pregatirea, insuairea si aplicarea corecta a acestor reglementari, precum si de transpunerea corecta a soldurilor.

B. Norme generale privind documentele justificative si financiar – contabile
5. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
6. … documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
7. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
– denumirea documentului;
– denumirea si, dupa caz, sediul unitatii care intocmeste documentul;
– numarul documentului si data intocmirii acestuia;
– codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);
– mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
– continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
– numele si prenumele, precum si semnsturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
– alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
8. Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare ale persoanelor juridice fara scop patrimonial trebuie sa fie justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite ootrivit prevederilor legale.
9. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente justificative si contabile, persoanele juridice fara scop patrimonial vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maxim 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.
10. Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile, precum si reconstituirea documentelor justificative si contabile pierdute, sustrase sau distruse se efectueaza in conformitate cu normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila, elaborate si emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

Contabilitatea in partida simpla (extras din Anexa 2 a ordinul 1969/2007 privind reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatiiiin partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial) 1. Categoriile de persoane juridice fara scop patrimonial care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, sunt urmatoarele: a) unitatile de cult; b) asociatiile de proprietari. 2. Au obligatia de a organiza si conduce contabilitatea in partida simpla persoanele juridice fara scop patrimonial in al caror act normativ de infiintare exista prevederi exprese in acest sens. Organizarea contabilitatii in partida simpla. A. Dispoziti generale 1. Sistemul de contabilitate in partida simpla,…

Review Overview

Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Administratorul de bloc

Administrator bloc Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari mandatează Comitetul Executiv, reprezentat de preşedinte, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie ...

##################################################### #####################################################