Despre noi

Despre noi

Uniunea Asociatiilor de Proprietari (UAP) Ploiesti este persoana juridica de drept privat, neguvernamentala, nepartinica, fara scop lucrativ si patrimonial, infiintata in anul 1995.

Este inscrisa in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial la pozitia nr. 70/24.05.1995, dosar nr. 68/1995 Tribunalul Prahova Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 77, din sedinta publica din data de 27.04.1995.

Din UAP Ploiesti fac parte 1.354 de asociatii de proprietari din Muncipiul Ploiesti.

UAP Ploiesti are parteneriate cu institutii locale importante: Politia Locala, Primaria Ploiesti.

Conducerea UAP Ploiesti este constituita din:

Presedinte Eugen CRISTESCU

Comitet Executiv

Vicepresedinte Adrian IONESCU
Vicepresedinte Mihai MATACHE
Vicepresedinte Gheorghe NEGOITA

 

 

STATUTUL Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

Art.1: ” Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova se defineste ca o organizatie cu caracter apolitic si independent in raport cu organele centrale si locale ale puterii si administratiei de stat, precum si in raport cu orice organizatii si institutii. Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova se poate afilia la organizatii constituite la nivel national care apara interesele Asociatiilor de Proprietari din Romania, recunoscand statutul acelor organizatii atata timp cat nu vine in contradictoriu cu principiile si statutul Uniunii si cu legislatia in domeniu”;

Art.2: „Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova se constituie prin aderarea la aceasta , cu respectarea stricta a liberului consimtamant, al Asociatiilor de Proprietari si locatari din judet. La Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova pot adera organizatii constituite la nivelul judetului Prahova”;

Art.3: „Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova are personalitate juridica prin inregistrarea la organele judecatoresti potrivit legislatiei in vigoare (OG 26/2000)”;

Art.4 :” Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova functioneaza pe termen nedeterminat”;

Art.5: „Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova are sediul in Municipiul Ploiesti, str. General Vasile Milea , nr.l, bloc A 7 Etaje, judet Prahova”.

CAPITOLUL 2

SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIUNILE UNIUNII ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI PRAHOVA

Art. 6: ” Uniunea Asociatiilor de Proprietari militeaza pentru dezvoltarea durabila si sustenabila a fondului de locuinte utilizat de proprietari si chiriasi, protejarea mediului in ariile in care actioneaza asociatia, obtinerea si mentinerea conditiilor optime de locuire a cetatenilor dintr-un grup de condominii, carder, zona sau comunitate, precum si pentru cresterea eficientei administrarii locuintelor/ condominiilor, promovand in acest scop schimbul de informatii”;

Art.7 : „„Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu prezentul statut si cu regulamentele ce se vor adopta de organul de conducere si are urmatoarele obiective:

 1. Desfasurarea de activitati in beneficiul public in conformitate cu legea romaneasca privind persoanele juridice fara scop lucrativ, non profit;
 2. Actionarea pentru mentinerea si apararea drepturilor si intereselor comune patrimoniale, economice si juridice ale proprietarilor de locuinte destinate, de regula, locuirii de catre proprietari si membrii familiilor lor, ori de alte familii sau persoane(in baza oricarui titlu legal), in relatiile si raporturile de orice natura cu autoritatile publice, cu agentii economici si orice alte persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, precumsi cu terte persoane fizice; mentinerea , dezvoltarea si apararea drepturilor si intereselor legale ale asociatiilor de proprietari/ locatari;
 3. Apara interesele Asociatiilor de Proprietari afiliate fata de Regiile Autonome si unitatile prestatoare de servicii;
 1. UAP Prahovaapară drepturile și interesele membrilor afiliați în raporturile cu autoritățile administrației publice locale și centrale, cu furnizorii de servicii publice, regiile autonome, societățile comerciale din subordinea autorităților locale, aleși locali, membri în Parlamentul României, Avocatul Poporului, Guvern și reprezentanții săi. În acest sens va formula acțiuni în instanțele de judecată, notificări, pângeri și orice alte acțiuni în vederea îndreptării situațiilor care generează încălcarea drepturilor și intereselor membrilor afiliați

Art.8 : „Pentru atingerea obiectivelor, actiunile Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova sunt:

a.Va verifica si controla exactitatea elementelor care stau la baza de calcul a facturilor de bunuri si servicii primite de sociatii de la furnizorii acestora;

b.Actioneaza pentru intarirea unitatii de actiune a tuturor Asociatiilor de Proprietari locale si se va solidariza si cu celelalte organizatii similare din tara in vederea atingerii obiectivelor propuse;

c.Va media asigurarea unei bune colaborari intre Asociatiile de Proprietari si conducerea acestora si va prelua orice sesizari de la proprietarii(locatarii) asociatiilor afiliate in vederea rezolvarii lor de catre organele  de  conducere  ale Asociatiilor de Proprietari.  De asemenea va sprijini Asociatiile de Proprietari prin asigurarea de asistenta,    consultanta,    intocmire,    depunere    si    ridicare    acte, reprezentare in fata instantelor judecatoresti in toate litigiile acestora;

d.Va sprijini Asociatiile de Proprietari sa-si infiinteze structuri si forme de organizare apolitice pentru apararea drepturilor si intereselor lor, conform legislatiei in vigoare;

e.La cererea Asociatiei de Proprietari indruma conform codului muncii si al legislatiei in vigoare, angajarea de personal administrativ;

f.Face propuneri pentru  elaborarea unor legislatii  democratice  in domeniu care garanteaza independenta si autonomia Asociatiilor de Proprietari;

g.Militeaza consecvent pentru apararea tuturor drepturilor si intereselor legale ale Asociatiilor de Proprietari si Locatari care au aderat la ea, indiferent de   forma   de   proprietate(chiriasi   sau   proprietari   ai apartamentelor) precum si a raporturilor dintre unitatile comerciale de stat sau private situate la parterul blocurilor respective sau in incinta acestora;

 1. Va solicita Regiilor Autonome si Societatilor Comerciale prestatoare de servicii sa participe in mod obligatoriu la elaborarea contractului

intre parti prin specialist! in domeniile care constitute obiectul fiecarui contract. In cazul in care se constata ca Regiile Autonome si Societatile Comerciale prestatoare de servicii nu respecta obligatiile contractuale si modul de aplicare corecta a legislatiei respective, isi rezerva dreptul sa sprijine actiunile intreprinse de asociatiile afiliate impotriva unitatilor respective;

 1. Colaborarea cu persoanele juridice si fizice cu activitate in domeniu, inclusiv cu cele abilitate sa presteze servicii in domeniu, precum si cu institutiile de stat si neguvenamentale in domeniu, persoane avand legatura directa sau indirecta cu domeniul de activitate al Uniunii Asociatiilor de Proprietari sau care doresc sa sprijine in orice forma activitatea Uniunii, inclusiv prin schimb de informatii si publicatii, afiliere etc.;
 2. Pentru indeplinirea scopurilor si obiectivelor sale, Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova are dreptul sa fie consultata si la nivel national(Presedintie, Parlament, Guvern, Ministere, organe de ordine publica locale si centrale, etc.) la elaborarea proiectelor de acte normative care pivesc direct sau indirect asociatiile de proprietari inclusiv masurilor de protectie sociala a celor defavorizati, la stabilirea tarifelor pentru serviciile de gospodarire comunala; sa ceara si sa primeasca toate informatiile, din partea oricarei persoane juridice, informatii necesare bunei desfasurari a activitatii.

Art 9: Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova va actiona pentru ridicarea nivelului de cunoastere a legislatiei, de catre membrii sai, prin urmatoarele mijloace:

a.Asigurarea de servicii de consultanta si cursuri specializate;

b.Stimularea infiintarii organizatiilor de proprietari si de chiriasi pentru un management mai bun al cladirilor de apartamente(asociatii de proprietari si asociatii de chiriasi);

c.Organizarea de   seminarii,   audieri   publice,   conferinte   pe   tema promovarii politicilor de locuire;

d.Constituirea unui suport informational si facilitarea schimbului de informatii referitor la experienta nationala si internationala avansata in domeniu si cele mai bune practici;actionarea ca suport al autoritatii locale si centrale in intarirea cadrului legal, regulatoriu, si politicii in domeniul asezarilor umane; intarirea capacitatii actorilor principali la nivel local si national implicati in procesul dezvoltarii urbane, articole in ziare, participarea la programe TV si radio;

e.Orice alte  mijloace  care  vizeaza realizarea obiectivelor Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova si care sunt in concordanta cu legea;

f.Informarea permanenta  a  Asociatiilor  de   Proprietari   afiliate   la Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova cu privire la drepturile si obligatiile lor, cu privire la cele mai bune practici de administrare a locuintelor si cu privire la solutiile de eficientizare a administrarii si cresterii calitatii conditiilor de locuire;

g.Asigurarea  serviciilor  de  consultanta  si  asistenta  de  specialitate asociatiilor afiliate; reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor asociatiilor afiliate la Uniimea Asociatiilor de Proprietari in fata autoritatilor publice, fata de furnizorii de utilitati si agentii economici implicate in managementul locuintelor;

 1. Organizarea si/sau participarea Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova si a membrilor sai la actiunile publice, in tara si strainatate, de educatie, informare si prezentare de realizari in domeniu, cum ar fi: congrese,simpozioane, mese rotunde,etc.”

Art. 10 :” Pentru interpelarea organelor locale si centrale ale puterii administrative de stat in cazurile in care Hotaririlor Regiilor si Societatile Comerciale prestatoare de servicii sau ale Guvernului ce lezeaza drepturile si libertatile Asociatiilor de Proprietari, Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova va folosi:

-petitia;

-medierea;

– concilierea;

-mitinguri;

-marsuri;

-pichetari ale Primariei, Prefecturii, Guvernului, conform legii

– scrisori deschise publicate in ziarul propriu sau alte publicatii
locale si centrale.

CAPITOLUL   3  

MODUL   DE   DOBANDIRE   SI   PIERDERE   A CALITATII DE ASOCIAT

Art. 11 : „Aderarea la Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova se va face printr-o cerere scrisa(adeziune), fiecare asociatie de proprietari pastrandu-si independenta si autonomia.

Cererea scrisa(adeziunea) trebuie aprobata de presedintele Uniunii Asociatiilor de Proprietari;

Art. 12 : „Calitatea de membru al Uniunii Asociatiilor de Proprietari se pierde pintr-o notificare scrisa cu cel putin 30 zile inainte sau in urmatoarele conditii:

1.Nerespectarea statutului si a regulamentului de functionare a Uniunii;

2.Implicarea in actiuni care afecteaza prestigiul Uniunii;

3.Prin decizia motivata a consiliului director. Aceasta decizie poate fi atacata in 15 zile de la comunicare;

4.La 3(trei) luni de neplata a cotizatiei, asociatia respectiva este exclusa din Uniune. Se va considera reinscrisa in momentul platii cotizatiei restante.”

CAPITOLUL 4

ORGANELE UNIUNII ASOCIATILOR DE PROPRIETARI PRAHOVA SI A FILIALELOR ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

Art. 13 :” Organele Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova sunt:

Adunarea Generala a reprezentantilor;

Presedintele;

Consiliul Director al Uniunii Asociatiilor de Proprietari

Comisia de cenzori.

Art. 14:” Adunarea Generala a reprezentantilor este organul suprem de conducere si se compune din reprezentantii imputerniciti de Asociatiile de Proprietari afiliate, pe baza normelor stabilite de Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova. Adunarea Generala are urmatoarele atributiuni:

a)Aproba, modifica si completeaza Statutul respectand prevederile legale in vigoare;

b)Aproba darea de seama anuala asupra activitatii Uniunii si Consiliului Director, raportul comisiei de cenzori si raportul asupra executiei bugetare;

c)Aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual al Uniunii;

d)Hotaraste asupra activitatii Uniunii;

e)Alege si revoca o data la 4(patru) ani, iar dupa caz si mai devreme Consiliul Director;

f)Alege si revoca o data la 4(patru) ani, iar dupa caz si mai devreme Comisia de Cenzori;

g)Alege si revoca o data la 4(patru) ani, iar dupa caz si mai devreme Presedintele;

 1. h) Stabileste strategia si obiectivele generale ale Uniunii;
 2. i) Hotaraste, in mod accesoriu, infiintarea de societati comerciale;
 3. j) Hotaraste afilierea, cooperarea cu alte societati, asocierea cu societati in plan national si international;
 4. k) Adunarea Generala a reprezentantilor se intruneste eel putin o data pe an in sedinte ordinare(in primul trimestru al fiecarui an)sau ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare din initiativa Consiliului Director sau la cererea a eel putin o cincime din numarul total al asociatiilor afiliate;
 5. l) Convocarea se va face prin publicarea unui anunt intr-un ziar local de larga ciculatie si prin afisarea la sediul Uniunii cu eel putin 15 zile inainte. In convocator vor fi precizate ziua, ora si locul unde se desfasoara Adunarea Generala precum si ordinea de zi;
 6. m) Adunarea Generala a reprezentantilor este legal constituita prin prezenta a eel putin jumatate plus unu din numarul membrilor Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova si hotaraste cu majoritate simpla a celor prezenti. In cazul neindeplinirii cvorumului, se convoaca o noua Adunare Generala, la interval de minim 10 zile. Adunareare convocata va fi amanata in aceeasi modalitate prevazuta la lit.. 1 cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita.

Adunarea  Generala reconvocata se considera legal constituita indiferent de numarul membrilor prezenti, hotararile adoptandu-se cu majoritatea simpla;

 1. n) Participarea membrilor la Adunarea Generala se face fie personal fie prin reprezentant in baza unei imputerniciri scrise;
 2. o) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Uniunii sau, in lipsa acestuia de catre o persoana desemnata de Consiliul Director;
 3. p) Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un registru special  de  catre  secretarul  de  sedinta  desemnat  la  deschiderea Adunarii Generale si este semnat de toti membrii participanti;
 4. q) Procesul verbal al Adunarii Generale va fi publicat in ziarul propriu;
 5. r) Adunarea Generala decide asupra dizolvarii si lichidarii Uniunii precum si asupra stabilirii destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare cu respectarea dispozitiilor art.60 din OG. 26/2000 reactualizata.”
 6. s) Adunarea Generala stabilește tarifele privind cotizațiile și contribuțiile membrilor proprii și mandatează Consiliul Director să efectueze ajustările care se impun în perioada dintre Adunările Generale, conform legii

Art. 15 : „(1) Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva.

(2) Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut pot fi atacate in justitie de oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostiinta despre hotarare(data publicarii in ziarul propriu) sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.”

Art. 16 : ” Consiliul Director are urmatoarele atributiuni:

a)Alege un membru al Consiliului Director in functia de presedinte interimar pana la Adunarea Generala, daca presedintele ales a decedat sau a demisionat;

b)Desemneaza persoanele insarcinate cu activitatea de secretariat si ducerea la indeplinire a deciziilor luate;

c)Sprijina activitatea Asociatiilor de Proprietari si locatari ori de cate ori este nevoie si la cererea acestora;

d)Aproba statul de functiuni, organigrama si angajarea de personal la propunerea presedintelui;

e)Aproba listele de premieri popuse de presedinte;

f)Se implica in elaborarea proiectelor de acte normative emise de Regiile Autonome si societatile comerciale prestatoare de servicii care privesc relatiile cu Asociatiile de Proprietari;

h)Sesizeaza si face propuneri organelor centrale si locale ale puterii si administratiei de stat, pentru abrogarea si modificarea unor acte normative ce due la atingerea intereselor si drepturilor Asociatiilor de Proprietari;

 1. h) Actioneaza pentru rezolvarea unor interese deosebite si de interes cu care sunt confruntate Asociatiile de Proprietari prin demersuri la organele in drept si la factorii de resort in vederea solutionarii favorabile a cazurilor;
 2. i) Asigura asistenta juridica, fmanciara si organizatorica Asociatiilor de Proprietari, prin personalul de specialitate;
 3. j) Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a reprezentantilor, executa bugetul si intocmeste proiectul de buget pentru anul urmator, prezinta Adunarii Generale dari de seama asupra activitatii Hataraste schimbarea sediului Uniunii;
 4. k) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Director pot primi indemnizatii si premieri daca exista resurse fmanciare;
 5. l)  Elaboreaza un regulament intern de functionare;
 6. m) Consiliul Director se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea sa de catre presedinte,sau, in mod exceptional la cererea a 1/3 dintre membrii sai. Hotararile Consiliului Director se adopta pe baza majoritatii simple;
 7. n) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primate;
 8. o) Consiliul Director pregateste Adunarile Generale, Ordinare si Extraordinare si se ingrijeste de buna lor desfasurare;
 9. p) Consiliul Director numeste un numar de 26 reprezentanti cu rol consultativ din toate cartierele orasului care vor reprezenta Asociatiile afiliate;
 10. q) Angajatii Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova nu au voie sa faca parte din Consiliul Director si nu pot face parte din conducerea institutiilor care presteaza sau aproba servicii catre UAP si membrii Nu au dreptul sa faca parte din cabinete executorii judecatoresti, cabinete de avocatura, firme de dezinsectie deratizare dezinfectie, cabinete de mediere, firme de prestari servicii: zugravit, hidroizolatii, instalatii sanitare – firme ce ar genera conflicte de interese.

Art 17 Consiliul Director se compune din 9(noua) membrii:

presedinte;

8 (opt) vicepresedinti.

Art. 18 Presedintele Onorific este ales de Consiliul Director si nu poate angaja UAP in raport cu terti.

Art. 19 Consiliul Director are urmatoarele atributii:

-Sprijina activitatea Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova in relatiile cu institutiile publice: Primarie, Consiliul Judetean, Prefectura, partide politice, parlament, senatori;

-La nivel national: Ministere, Parlament, Senat, Presedintie, Agentii Nationale de reglementarea serviciilor comunale;

-Prezinta si   sustine  propuneri   ale  Consiliului   Director  de modiflcare a legislatiei;

-Informeaza Consiliul Director privind proiectele de legi si Ordonante Guvernamentale inainte sa intre in dezbatere;

-Impreuna cu presedintele convoaca parlamentarii la discutii cu asociatiile de proprietari;

-Prezinta parlamentarilor    spre    sustinere    propunerile    de modificare ale legilor si ordonantelor care se discuta;

Membrii Consiliului Director trebuie, in mod obligatoriu, sa fie presedinte sau administrator la o asociatie de proprietari sau locatari;

Membrii Consiliului Director nu pot face parte din conducerea institutiilor care presteaza sau aproba servicii catre UAP si membrii acesteia. Nu au dreptul sa faca parte din cabinete de executori judecatoresti,    cabinete    de    avocatura,     firme dezinsectie, deratizare, dezinfectie, cabinete de mediere, firme de   prestari   servicii(zugravit,   reabilitare   termica,   instalatii sanitare etc. , sau servicii similare cu cele prestate de UAP Prahova) – firme ce ar genera conflicte de interese.

Art. 20 : 1)Presedintele Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova este ales de catre Adunarea Generala si are urmatoarele atributii:

 • Coordoneaza activitatea Consiliului Director și emite decizii învederea îmbunătățirii activității UAP Prahova;
 • Convoaca sedintele Consiliului Director;
 • Rezolva problemele Uniunii intre sedintele de Consiliu Director;
 • Propune Consiliului   Director   angajarea   de   personal   conform organigramei  si statului de functii necesare bune desfasurari a activitatii;
 • Face propuneri   Consiliului   Director  de  premiere   a   salariatilor, colaboratorilor, a membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori in functie de activitate si posibilitati financiare;
 • Coordoneaza intreaga activitate a aparatului propriu;
 • Desemneaza un   vicepresedinte   pentru   al   inlocui   in   perioada incapacitatii temporare de munca sau a concediului de odihna;
 • Poate fi revocat din functie de catre Adunarea Generala în situația în care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infractiuni de corupție sau activități care lezează interesele UAP Prahova;

2)Presedintele nu va avea dreptul sa fie presedinte, vicepresedinte sau administrator in asociatii de proprietari/ locatari. Presedintele nu va avea dreptul sa aiba functii de conducere sau sa faca parte din institutii care presteaza sau aproba servicii catre UAP si membrii acesteia. Presedintele nu are dreptul sa faca parte din cabinete de avocatura, cabinete de executori judecatoresti, cabinete de mediere, firme de prestari servicii (zugravit, instalatii electrice si sanitare, hidroizolatii, termoizolatii)- pentru a nu genera conflicte de interese;

Art. 21  Presedintele UAP, este obligatoriu sa aiba studii superioare.

Art. 22 :” Comisia de Cenzori se compune din 3(trei) membrii alesi sau un cenzor extern(persoana juridica), si are urmatoarele atributiuni:

Verifica executia bugetara si propunerile bugetului de venituri si cheltuieli ale Uniunii pentru anul urmator;

Verifica trimestrial   gestiunea   Uniunii,   stabilirea   si   incasarea veniturilor si executarea cheltuielilor conform bugetului aprobat;

Verifica modul de intocmire a evidentelor fmanciar contabile si efectuarea raportarilor catre institutiile de resort;

Propune masuri pentru buna desfasurare si gospodarire a bunurilor si fondurilor Uniunii, sesizeaza Consiliul Director de eventuale abateri de la  normele   statutare   si   legale,   in  vederea  luarii  masurilor necesare.”

Art. 23 „Membrii:

1) Categoriile de membrii ai Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova sunt: Membrii fondatori, Membrii activi si  Membrii de onoare

Membrii fondatori   sunt  persoanele   fizice   sau juridice   care   au participat  la  intemeierea  Uniunii  Asociatiilor   de  Proprietari,  au intocmit si semnat Actul Constitutiv si care au drept de vot in Adunarea Generala. Ei nu isi pierd niciodata calitatea de membru, cu exceptia unor cazuri grave de abateri de la legislatia in vigoare, statutul sau de la regulamentele interne ale Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova.

Membrii activi sunt membrii ulterior inscrisi care achita cotizatia si care participa activ la indeplinirea obiectivelor Uniunii. Ei participa cu drepturi depline   la   activitatile   Uniunii   conform   Statutului   si reglementarilor interne.

Membrii de onoare sunt acele persoane care prin activitatile lor au adus servicii deosebite Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova in realizarea scopurilor propuse sau care, au sustinut si sprijinit actiunile, proiectele, programele si activitatile promovate si desfasurate de Uniune.

2) Dreptul de vot:

Membrii fondatori au drept de vot in Adunarile Generale ale Uniunii; Membrii activi au drept de vot in Adunarea Generala si in deciziile legate de programele, strategiile si politicile Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova.”

CAPITOLUL 5

FONDURILE UNIUNII ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI PRAHOVA

Art.24 :” Fondurile UAP Prahova sunt constituite din cotizațiile și contribuțiile membrilor proprii, aferente următoarelor:

-Taxa de înscriere stabilita de Consiliul Director in funcție de numarul de apartamente

-Cotizația lunară pentru fiecare persoană stabilită de Consiliul Director

-Întocmire și depunere declarația 112, declarația 100, declarația 101, declarația 205

-Întocmire state de plată

-Completare REVISAL

-Verificări contabile și financiare

-Alte servicii: raportări diverse, asistență juridică, îndrumări și pregătire administrator

-Activități comerciale cu autorizările necesare

-Sponsorizări, dobânzi bancare, donații

Toate veniturile se vor depune in contul Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova deschis la unitatile bancare din Ploiesti, sau direct la casieria Uniunii.”

Art.25: „Membrii UAP au urmatoarele drepturi:

1)Sa participe prin reprezentantii desemnati/alesi si in conditiile prevazute de statut la conducerea Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova;

2)Sa ia parte prin reprezentantii desemnati, dupa caz, la actiunile si manifestarile organizate  de Uniunea Asocioatiilor de  Proprietari Prahova;

3)Sa sesizeze conducerii Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova problemele ivite   in   aplicarea  prevederilor   legale   referitoare   la organizarea  si   functionarea  asociatiilor  de  proprietari/locatari   la administrarea condominiului si la factorii care pot face propuneri legislative ori pot avea initiative legislative;

4)Sa adreseze organelor de conducere ale Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova propuneri de imbunatatire a conditiilor de locuire, a reglementarilor din domeniul de activitate al acesteia, precum si de promovare de proiecte de regenerare urbana;

5)Sa fie informati cu privire la drepturile si obligatiile lor, la cele mai bune practici   de   administrare   a   locuintelor   si   la   solutiile   de eficientizare a administrarii si cresterii calitatii conditiilor de locuire;

6)Sa primeasca asistenta de specialitate pentru rezolvarea litigiilor intre asociatii si institutiile prestatoare de servicii.”

Art.26 : 1) Membrii Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova au urmatoarele obligatii:

-Sa-si insuseasca si sa respecte Statutul, precum si regulamentul adoptat in baza acestuia, odata cu delegarea managementului de condominiu si/sau a reprezentarii intereselor de gestionare a proprietatilor din cadrul condominiului sau a locuintelor;

-Sa achite cotizatia de membru si costurile serviciilor delegate;

-Sa-si aduca contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova;

-Sa actioneze permanent pentru cresterea prestigiului si reputatiei Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova si pentru cunoasterea si realizarea scopurilor si obiectivelor Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova;

-Sa informeze corect conducerea Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova despre problemele specifice ale condominiului;

-Sa raspunda   solicitarilor   organelor   de   conducere   ale   Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova pentru participarea la actiunile si activitatile organizate in concordanta cu scopurile si obiectivele sale;

-Raspunderea actiunilor membrilor le apartine in exclusivitate acestora. Uniunea Asociatiilor   de   Proprietari   Prahova   nu   raspunde   de eventualele nerespectari ale prevederilor legale de catre membrii sai;”

CAPITOLUL 6

DISPOZITII FINALE

Art.27 : ” Asociatiile de Proprietari din judet care s-au constituit legal in Uniuni sau Ligi, pe plan local, pot adera la Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova, conform unui protocol care se va stabili ulterior.”

Art.28 : „Prezentul Statut poate servi ca orientare a normelor proprii de organizare si functionare a filialelor locale din judetul Prahova si poate fi imbunatatit cu propuneri de la acestea, care se va aproba in cadrul Adunarilor Generale.”

Art.29 : „In cazul dizolvarii sau incetarii in orice alt mod a existentei Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova, membrii au dreptul de a decide asupra continuarii activitatii sub alta forma, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale.”

 

##################################################### #####################################################