Președintele asociației de proprietari

Președintele asociației de proprietari

Presedinte asociatie de proprietari

La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, se alege un comitet executiv, format din preşedinte şi un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se şi durata mandatelor membrilor(pana la urmatoare adunare generala,in caz de demisie , in caz de incapacitate de a exercita functia sau pe perioada limitata 1-4 ani)

„”Art. 12 HG1588/2007
Proprietarii membri ai asociaţiei, pe lângă drepturile şi îndatoririle prevăzute în statutul asociaţiei de proprietari, au şi următoarele drepturi şi obligaţii:
A. Drepturi:
a) să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari;
b) să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, dacă au capacitatea deplină de exerciţiu””

Art. 9 Legea 230/2007
Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a proprietarilor, sa-si inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana in cauza trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Intrucat dintre proprietarii asociatiei se alege un Presedinte se intelege obligativitatea ca presedintele sa fie proprietar in aceea asociatie, fie ca locuieste acolo sau nu.
Art. 21
””(1) La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege, dintre cei prezenti, un comitet executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori, si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica sau juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii. „”
Preşedintele reprezintă asociaţia de proprietari în derularea contractelor, asumându-şi obligaţii în numele acesteia. Acelaşi rol îl are şi în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile sau în procesele în care un proprietar contestă o hotărâre a adunării generale .
„”Art. 31 legea 230/2007
(1) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. El reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.
(2) Presedintele asociatiei de proprietari supravegheaza si urmareste aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, in functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare. „”
Preşedintele poate fi remunerat pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.
Art. 32 legea 230/2007
(1) Presedintele asociatiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
(2) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
Dacă nu-şi îndeplineşte atribuţiile, preşedintele asociaţiei răspunde personal sau în solidar cu membrii comitetului în faţa legii şi a proprietarilor pentru daunele şi prejudiciile cauzate

Art. 56
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
b) neindeplinirea atributiilor de catre presedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil;
(2) Contraventiile prevazute la alin.(1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele de la lit.a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei;
Stampila asociatiei se pastreaza de catre presedinte. Cu toate ca in majoritatea cazurilor stampila asociatiei este pastrata de catre administrator,cel din urma este un angajat si nu reprezentantul asociatiei.

CAPITOLUL II
Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 18 HG 1588/2007
(6) Ştampila asociaţiei de proprietari se păstrează şi se foloseşte numai de către preşedinte sau de vicepreşedinte.
(7) În cazul în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de către un vicepreşedinte, numit de preşedintele asociaţiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea să fie convocată o adunare generală pentru a alege un nou preşedinte.

Presedinte asociatie de proprietari La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, se alege un comitet executiv, format din preşedinte şi un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se şi durata mandatelor membrilor(pana la urmatoare adunare generala,in caz de demisie , in caz de incapacitate de a exercita functia sau pe perioada limitata 1-4 ani) „”Art. 12 HG1588/2007 Proprietarii membri ai asociaţiei, pe lângă drepturile şi îndatoririle prevăzute în statutul asociaţiei de proprietari, au şi următoarele drepturi şi obligaţii: A. Drepturi: a) să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari; b) să îşi înscrie…

Review Overview

Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Administratorul de bloc

Administrator bloc Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari mandatează Comitetul Executiv, reprezentat de preşedinte, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie ...

##################################################### #####################################################