OG-29-2011 Modificare cod procedura fiscala

OG-29-2011 Modificare cod procedura fiscala

O R D O N A N T A
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

[ Download fisier in format PDF ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Proces Verbal al Adunarii Generale al U.A.P.

##################################################### #####################################################