Penalizările

Penalizările

Penalizari
Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, iar acestea nu pot fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere. Comitetul executiv stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata.
Desi este perfect legala aceasta penalizare de 0,2% pentru fiecare zi, la un calcul elementar ne putem da seama ca aplicarea ei este similara cu aplicarea unei dobanzi bancare de 73%/an, ceea ce poate fi o povara mult prea grea pentru unii dintre cetatenii care se confrunta cu probleme financiare reale.

Cadrul legal

HOTĂRÂRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

ART. 17
(1) Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:
j) stabileşte sistemul propriu de penalizări al asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale;

LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

ART. 49
(1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.
(2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.
(3) Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.
ART. 50
(1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.
(3) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.
ART. 51
(1) Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.
(2) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă. Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.
(3) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxă de timbru.

Penalizari Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, iar acestea nu pot fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere. Comitetul executiv stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata. Desi este perfect legala aceasta penalizare de 0,2% pentru fiecare zi, la un calcul elementar ne putem da seama ca aplicarea ei este similara cu aplicarea unei dobanzi bancare de 73%/an, ceea ce poate fi o povara mult prea grea pentru unii dintre cetatenii care se confrunta cu probleme financiare…

Review Overview

Info

2 comments

  1. Eugen Cristescu

    Sunt convins. Astept sugestii

  2. Bun acest site dar mai sunt multe de facut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cenzorat

Activitatea de cenzorat Comitetul executiv al asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau ...

##################################################### #####################################################