Veniturile platite in baza contractelor sau a conventiilor civile

Veniturile platite in baza contractelor sau a conventiilor civile

Impozitul aferent veniturilor platite pe baza unor contracte sau conventii incheiate potrivit Codului civil poate fi stabilit in doua moduri:

– prin  retinere la sursa reprezentand plati anticipate. in acest caz, impozitul ce trebuie retinut, se stabileste aplicand o cota de impunere de 10 % la venitul brut.
– prin  stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. in acest caz, prin optiunea scrisa a beneficarului de venit, impozitul retinut este de 16% si constituie impozit final.

    In cazul retinerii unui impozit de 10%, beneficiarul de venit are obligatia depunerii declaratiei 200 privind veniturile obtinute din Romania, pana pe data de 25 mai a anului urmator celui in care realizeaza veniturile. Pe baza deciziei emise de organul fiscal teritorial, acesta va plati diferenta de impozit.

Contributii care se retin – de la 1 iulie 2012

Conform prevederilor art. 2963  lit c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, care cuprind si venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj sunt contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale.
Contributiile la asigurari sociale si contributiile individuale la bugetul asigurarilor de somaj  nu se datoreaza de catre aceste persoane daca acestea au  calitatea de asigurat in alte sisteme precum si persoanelor care au calitatea de pensionari.
Contributii:
–    contributia de asigurari sociale 10,5%,
–    contributia la asigurarile de somaj 0,5%

Baza de calcul a acestor contributii este :
o    venitul brut daca impozitul retinut este de 10%
o    venitul net daca impozitul retinut este impozit final de 16%

Inregistrarea in contabilitate
– venitul brut datorat
           621             =         401/ analitic distinct          
    „Cheltuieli cu colaboratorii”                 „Furnizori”

–    contributia de asigurari sociale 10,5%  
401/ analitic distinct                 =    4312            
     „Furnizori”                           „Contributia individuala de asigurari sociale”

– contributia la somaj in cazul in care persoana nu este pensionar 0,5%

401/ analitic distinct                 =    4372
    „Furnizori”           „Contributia individuala de asigurari pentru somaj”

–    impozitul calculat conform optiunii
401/ analitic distinct                 =    446
     „Furnizori”           „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Prevederi aplicabile de la 1 iulie 2012

Retinerile aferente pentru activitati independente

*    Potrivit prevederilor art. 296^21 din Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare sunt contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate,  persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati desfașurate in baza contractelor/convențiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent.
*    Baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti.
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
*    Platitorii de venituri au obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor.
*    Contributiile retinute se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit.
    Obligatiile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate calculate, retinute si virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obligatii finale.

*    Cotele de contributie  sunt:

– CAS pentru veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit  se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale (10,5%).
    –  cota individuala, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate de 5,5%.
*    Declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului.
 
Inregistrarea in contabilitate a salariilor aferente
           621             =         401/ analitic distinct          
„Cheltuieli cu colaboratorii”                 „Furnizori”
–    contributia la fondul de sanatate 5,5%  x venit brut
401/analitic distinct         =     4314 /analitic                              
„Furnizori”            „Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”

 Atentie! De la 1 iulie 2012 este obligatia platitorului de venituri de a retine, declara si vira contributia la asigurarile sociale de sanatate.

–    contributia de asigurari sociale 10,5%  x venit brut
401/ analitic distinct                 =    4312            
     „Furnizori”                           „Contributia individuala de asigurari sociale”

Atentie! Daca persoana este  asigurata in sistemul public de pensii, (este salariat cu contract de munca sau pensionar) nu se mai retine contributia de asigurari sociale
–    impozitul retinut, calculat in functie de optiunea persoanei impozabile
 401/analitic distinct      =     446                                              
      „Furnizori”                              „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Lista privind principalele registre si formulare

Lista privind principalele registre si formulare

##################################################### #####################################################