UAP si primaria Ploiesti, prin RASP au demarat concursul „Cel mai frumos bloc din Municipiul Ploiesti”. Intra si descarca formularul de inscriere

UAP si primaria Ploiesti, prin RASP au demarat concursul „Cel mai frumos bloc din Municipiul Ploiesti”. Intra si descarca formularul de inscriere

Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova (UAP) impreuna cu Primaria Municipiului Ploiesti (P.M.P) prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti (RASP) si institutii subordonate Consiliului Local Ploiesti, SC Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti (SGU), in parteneriat cu SC Rosal Grup SRL Ploiesti, organizeaza in 2019, concursul “Cel mai frumos bloc din municipiul Ploiesti”, impreuna cu sponsori care vor fi atrasi ulterior pentru sustinerea acestui concurs aflat la a XII a ediție, Regulamentul acestuia fiind prezentat mai jos :

 Formularul de inscriere il puteti descarca  dand click pe: formular inscriere concurs

REGULAMENTUL

privind organizarea concursului

Cel mai frumos bloc din municipiul Ploiesti

 

Cap I DISPOZITII GENERALE

Art. 1

(1)  Concursul “Cel mai frumos bloc din municipiul Ploiesti”, denumit în continuare Concurs, are drept scop îmbunatatirea aspectului urbanistic al Municipiului Ploiesti si al microclimatului urban, prin promovarea unei competitii autentice între asociatiile de proprietari, care sa conduca la cresterea gradului de confort ambiental al locatarilor.

(2)   Concursul urmareste de asemenea, formarea administratorilor si presedintilor in vederea rezolvarii cu operativitate a problemelor gospodaresti ale blocurilor de locatari/asociatiilor de proprietari, îmbunatatirea comunicarii si colaborarii cu autoritatile publice locale.

 

Cap II DESFASURAREA CONCURSULUI

Art.1

Concursul consta in evaluarea scarilor de bloc inscrise, precum si starea de curatenie si aspectul general interior si exterior;

Perioada de desfasurare a concursului este 15 aprilie – 15 iunie, incluzând următoarele etape :

–  05.04 – 10.04.2019  – promovare acţiunii prin mijloace mass media;

–  10.04 – 20.04.2019 – înscrierea participanţilor, la sediul UAP Prahova;

–  21.04 – 24.04.2019 – intocmirea bazei de date privind participanţii la concurs

–  25.04 – 10.05.2019 – perioada de curăţenie şi înfrumuseţare;

–  11.05 – 15.06.2019 – evaluarea acţiunii de curăţenie şi înfrumuseţare

–  21.06.2019               – premierea câştigătorilor.

Art. 2

(1) Concursul se organizeaza de Uniunea Asociatiilor de Proprietari cu sediul in municipiul Ploiesti str. G.ral Vasile Milea, bl A 7 Etaje in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti prin Regia Autonoma de Servicii Publice si institutiile subordonate Consiliului Local Ploiesti – Servicii de Gospodarire Urbana SRL, in colaborare cu parteneri agenti economici .

(2) La concurs pot participa toate asociatiile de proprietari din cartierele Municipiului Ploiesti, afiliate la UAP Prahova. Blocurile isi pot inregistra la concurs scarile aferente.

Cererile de participare la concurs se vor depune în perioada menţionată la sediul Uniunii Asociatiilor de Proprietari Ploieşti, Str.G-ral Vasile Milea nr.1.

In masura in care exista disponibilitate din partea sponsorilor, participantii vor primi materiale pentru curatenie si igienizare .

 

CAP III ATRIBUTII  PARTICIPANTI

Organizator:

Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova (U.A.P) :

 • coordoneaza si participa la desfasurarea actiunii;
 • inscrierea participantilor;
 • intocmirea bazei de date privind participanţii la concurs;
 • desemneaza personal pentru constituirea comisiilor pentru evaluarea preliminara,         respectiv etapa finala de evaluare  a scarilor de bloc.
 • evalueaza acţiunea de curăţenie şi înfrumuseţare
 • gestioneaza si distribuie premiile oferite de sponsor;
 • promoveaza prin mass media locala

Colaboratori:

1.Primaria Municipiului Ploiesti prin :

1.1 Regia Autonoma de Servicii Publice (R.A.S.P) :

 • desemneaza personal pentru constituirea comisiilor pentru evaluarea preliminara si finala a rezultatelor actiunii ;
 • evalueaza actiunea de curatenie şi înfrumusetare avand calitate in comisiile de evaluare;
 • asigura sprijin permanent organizatorului in orice actiune pe durata intregului concurs;
 • promoveaza prin mass media locala si pe site-ul institutiei;

1.2.Servicii Gospodarire Urbana :

 • asigura materiale dendrofloricole pentru zonele verzi, cand se solicita (arbori, arbusti din spatiul aferent blocului);
 • realizeaza taieri de corectie pentru arbustii din spatiile verzi;
 • asigura evacuarea deseurilor vegetale, a corpurilor straine rezultate in urma degajarilor de catre locatarii blocurilor, din spatiile verzi, peluze blocuri si alei;
 • are posibilitatea asigurarii personalului astfel încât să realizeze activităţile programate;

2.Rosal Grup SA Ploiesti

 • colecteaza şi transporta deşeurile rezultate, in urma degajarilor de catre locatarii blocurilor, din spatiile verzi, peluze blocuri si alei;
 • asigura sistemul de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice si acorda „Bon de confirmare” pentru dovada cantitatilor predate;
 • asigura locatarilor, unde se solicita, un minim de unelte necesare: maturi, saci, lopeti;
 • pune la dispozitie mijloace de transport necesare in situatia achizitionarii de materiale de curatenie ;
 • participa la distribuirea de flyere pentru promovarea concursului;
 • asigura personalul astfel încât să realizeze activităţile programate;
 • promovare prin mass media locala;
 • asigurarea la doua saptamani a igienizarii camerelor de precolecatre, respectiv platformelor gospodaresti din zona blocurilor;  

3.SPONSORI :

 • evalueaza acţiunea de curăţenie şi înfrumuseţare avand calitate in comisiile de evaluare prin reprezentantii acestora;
 • pot asigura materiale necesare curateniei si igienizarii (unelte) pentru fiecare bloc din cadrul asociatiilor care participa la concurs;
 • acorda premii partcipantilor;

Nota:   Uneltele si echipamentele necesare  vor fi asigurate cu un numar limitat pentru fiecare asociatie, in functie de numarul de participati in cadrul concursului.

Materiale pentru curatenie si igienizare vor fi stabilite de sponsor .

 

CAP IV EVALUARE

Evaluarea stării de curaţenie a blocului se va face în două etape:

 1. etapa preliminară de evaluare a tuturor scărilor de bloc înscrise la concurs pe baza criteriilor de evaluare 1 – 14, prin intermediul subcomisiilor formate din reprezentanti numiti din partea UAP si RASP, SGU precum si Colaboratori/Sponsori .

Membrii comisiei vor fotografia aspectele constatate pentru a fi centralizate si ulterior apreciate in cadrul comisiei

 1. etapa finala de evaluare a scărilor de blocurilor clasate pe primele 20 de locuri, după punctajul acumulat pe baza criteriilor de evaluare 1 – 14.

Membrii comisiei vor fotografia aspectele constatate pentru a fi centralizate si ulterior apreciate in cadrul comisiei .

Pentru evaluarea preliminara a rezultatelor acţiunii se constituie comisia formata din reprezentanţi ai organizatorului si ai partenerilor din cadrul acestui concurs UAP si PMP, precum si Colaboratori/Sponsori,  care va constata starea de curăţenie şi aspectul general interior şi exterior al scărilor de bloc participante la concurs, precum şi starea şi aspectul spaţiului verde aferent. Comisia va acorda puncte pentru criteriile de evaluare 1-14 şi va stabili punctajul final al participanţilor, acestia vor fotografia aspectele constatate ca urmare a evaluarii

Pentru etapa de evaluare finala vor fi calificate primele 20 scari de bloc .

Pentru evaluarea finală şi desemnarea câştigătorilor se constituie comisia formată din reprezentanţi ai UAP, PMP precum si Colaboratori/Sponsori si mass-media locală care pe lângă aspectul gospodăresc, vor aprecia modul de implicare a asociaţiei de locatari în colectarea selectivă a deşeurilor.

Punctajul pentru etapa finala va rezulta prin însumarea punctajelor acordate la cele 14 criterii.

 

CAP V CRITERII ŞI PUNCTAJE

Punctajele pentru cele doua etape de evaluare vor fi acordate după următoarele criterii:

Criterii Calificative
exceptional foarte bine bine Satisfă-

cător

nesatisfăcător
1. aspect general exterior 5 4 3 2 1
2. vopsirea uşilor de la intrare bloc 5 4 3 2 1
3. vopsire balustradă 5 4 3 2 1
4.vopsirea uşilor de la camere de     serviciu, ghene etc. 5 4 3 2 1
5. văruirea/vopsirea pereţilor interiori 5 4 3 2 1
6.curăţenia în spălătoare, alte spaţii comune 5 4 3 2 1
7. curăţirea geamurilor (usi, afişiere) 5 4 3 2 1
8.vopsirea panourilor de afişare, cutiilor poştale 5 4 3 2 1
9.estetica generală a interiorului casei scării 5 4 3 2 1
10.aspect general gospodăresc spaţiu verde aferent blocului si/sau alte spatii exterioare blocului 5 4 3 2 1
11.starea gardului viu, al arborilor şi arbuştilor din zona aferentă 5 4 3 2 1
12.vopsirea băncilor, meselor, gardului 5 4 3 2 1
13.aspect general alee intrare bloc 5 4 3 2 1
14.colectare selectiva deseuri 5 4 3 2 1

Cap VI DISPOZITII FINALE

Actiunea va avea la baza voluntariatul sub coordonarea conducerii asociatiilor de proprietari si administratorului. Comitetul executiv, in colaborare cu persoanele active din asociatie vor pune la punct un plan de actiune dupa o prealabila analiza si evaluare a condominiilor si terenurilor aferente;

Perioada de desfasurare a concursului este 15.04.2019- 15.06.2019;

Monitorizarea si jurizarea concursului se va face de catre o comisie finala formata din  reprezentanti ai organizatorilor parteneri – sponsori, ce va fi stabilita pana la finalul concursului ;

Pe parcursul derularii concursului actiunile se vor populariza în mass -media locala (TV, radio si presa scrisa);

Se vor acorda 3 premii pentru “Cel mai frumos bloc din municipiul Ploiesti“, in ordinea punctajului acordat, respectiv Premiul III, Premiul II si Premiul I, precum si mentiuni, in functie de posibilitatile financiare .

Reprezentantii blocurilor de locatari/Asociatiile de proprietari participante la concurs se angajeaza sa promoveze acest concurs prin distribuirea de pliante si alte materiale promotionale, puse la  dispozitie gratuit de UAP Prahova, impreuna cu colaboratorii .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

SC Termo Ploiesti SRL anunță ploieștenii că nu va fi revizie. Se va asigura apa caldă și caldura în continuare

Avand in vedere informațiile eronate care circulă in spațiul public despre o eventuala revizie, Termo Ploiești informează locuitorii municipiului Ploiești ...

##################################################### #####################################################