SFPL Ploiesti// Impozitul pe clădiri datorat pentru spațiile comune ale blocurilor utilizate pentru desfășurarea activității Asociațiilor de Proprietari

SFPL Ploiesti// Impozitul pe clădiri datorat pentru spațiile comune ale blocurilor utilizate pentru desfășurarea activității Asociațiilor de Proprietari

calculator

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, vă aducem la cunoștință modalitatea de stabilire a impozitului pe clădire pentru spațiile închiriate sau utilizate pentru desfășurarea activității Asociațiilor de Proprietari:

 1. În înțelesul art.453 lit.a) din Codul fiscal, activitatea economică se referă la orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, de servicii și lucrări pe o piață și cuprinde activitățile de producție, comerț sau prestări servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate și în accepțiunea Normelor de aplicare a Codului fiscal, în categoria clădirilor nerezidențiale sunt incluse:

– clădirile folosite pentru activități de birou, administrative, comerciale, de agrement, cult, cultură, educație, financiar-bancare, sociale, turistice, de sănătate etc.;

– clădirile unde sunt înregistrate persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, profesiile liberale.

 1. Asociația de proprietari constituită potrivit legii, care are sediu sau care desfășoară activități administrative în spații comune ale blocurilor (uscătorii, spălatorii etc.) are obligația să depună un dosar pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru spațiul/spațiile respectiv(e),  la sediile instituției noastre.

Dosarul va fi depus până la data de 31 martie 2016 și va conține următoarele documente:

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – model 2016 ITL -001 (anexată la prezenta) completată de Asociația de proprietari pe baza unei împuterniciri emise de proprietari, membri ai Asociației, în condițiile legii, în care va preciza pe propria răspundere suprafața utilizată pentru activități economice;
 • Împuternicirea mai sus menționată;
 • Raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii (spațiului utilizat), la data de 31 decembrie 2015. În cazul depunerii unui raport de evaluare, impozitul se va calcula în condiții nerezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0.2% la valoarea rezultată din raport

 

În cazul în care nu este întocmit raport de evaluare și suprafața utilizată pentru activități economice reiese doar din declarația fiscală, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei de 2% în condiții rezidențiale, pentru suprafața utilizată efectiv.

Exemplu de calcul pentru un spațiu de 10 mp, situat în zona I de impozitare :

Impozit pe clădire pentru anul 2016: 10mp* 2,5 (coeficient de zonă)* 1000 lei (norma din lege)*2% (cota de impozitare)=500 lei.

 

 1. În cazul în care Asociația de proprietari a cumpărat spațiul/spațiile comun(e) de la membrii Asociației, în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, impozitul pe clădiri pentru spațiul respectiv se va calcula prin aplicarea cotei de 0.2% asupra valorii rezultate din contactul de vânzare cumpărare.

 

 1. 4. În situația în care Asociația de proprietari a cedat folosința/utilizarea spațiilor comune către alte entități (agenți economici, persoane fizice autorizate, persoane care prestează profesii liberale și altele asemenea), impozitul pentru aceste spații se calculează în condițiile menționate mai sus.

 

Vă reamintim că potrivit art.458 din Codul fiscal, în condițiile în care nu depuneți dosarul fiscal până la data de 31 martie 2016, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% în condiții rezidențiale.

 

 

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          

Simona DOLNICEANU VIŞEAN                                                                   

One comment

 1. Buna ziua,
  in conditiile in care aceste spatii(spalatorii, uscatorii etc.) sunt cuprinse in CPI a fiecarui apartament(pentru care proprietarul plateste impozit), impozitarea lor prin Asociatia de Proprietari devine o dubla impozitare.
  Rog UAP sa se sesizeze in acest sens.
  Va multumesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Vezi care sunt motivele reale pentru care apa calda costa mai mult acum decat in sezonul rece

Update: Vineri 16 iunie, UAP Prahova a depus o solicitare de subventie la registratura primariei. Urmeaza sedinta ordinara a Consiliului ...

##################################################### #####################################################