Reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte, în documentarul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/201, care au adus modificări Codului Fiscal.

Generalităţi

Plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă, au îndatorirea de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, pentru veniturile plătite reprezentând: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridică, plătitoare pe venit microîntreprindere.

Important!Nu se reţine impozit de 10% sau 16% prin stopaj la sursă în cazul veniturilor realizate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.

Contribuabilii care obţin venituri din categoriile menţionate mai sus, datorează contribuţii sociale individuale, contribuţii care se calculează, reţin, declară şi virează de către plătitorii de venituri.

Declararea contribuţiilor sociale individuale se face în Declaraţia 112, formular care se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. În acest caz, plătitorul de venit trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Începând cu obligaţiile lunii iulie, contribuabilii completează Declaraţia 112, secţiunea C, conform instrucţiunilor prevăzute în Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012.

Declaraţia 112 se depune trimestrial sau lunar în funcţie de perioada înscrisă în vectorul fiscal. 

Obligaţii fiscale

A. Pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, plătitorii de venit calculează şi reţin:

– contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS – 10,5%) şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%), dacă acestea sunt singurele venituri realizate;

numai contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%),dacă persoana care realizează venitul este deja asigurată în sistemul public de pensii sau asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau are calitatea de pensionar.

Baza lunară de calcul pentru CAS este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare care nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (10.585 lei).

Baza lunară de calcul pentru CASS estevenitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare.

Atenţie! Persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de agent datorează contribuţiile sociale. 

B. Pentru contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în condiţiile în care acest venit este singurul venit realizat, plătitorii de venit calculează şi reţin următoarele contribuţii:

– contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS – 10,5%) care se aplică asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară (20%, 25%) şi care nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (10.585 lei);

– contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%) care se aplică asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară (20%, 25%).

Important! Contribuabilii nu datorează cele două cote de contribuţii dacă realizează şi alte tipuri de venit sau sunt asiguraţi în sistemul public de pensii, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.

C. Pentru contribuabilii care obţin venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere care nu generează o persoană juridică sau venituri din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate, plătitorii de venit calculează şi reţin numai contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (5,5%).

Baza lunară de calcul pentru CASS estevenitul realizat din asociere. 

Alte precizări

În cazurile menţionate, plătitorii de venit nu reţin şi nu calculează contribuţiile sociale individuale (CAS şi CASS) beneficiarilor de venit care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.

În cazul beneficiarilor de venit, care au realizat numai venituri din activităţile prevăzute mai sus, baza de calcul pentru CASS este venitul brut stabilit.

În situaţiile prezentate, plătitorii de venit, vor reţine şi vira contribuţiile sociale individuale până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada înscrisă în vectorul fiscal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Lista privind principalele registre si formulare

Lista privind principalele registre si formulare

##################################################### #####################################################