Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat. Vezi regulile de a intra in el si ce trebuie sa faca asociatiile de proprietari ca sa beneficieze de avantajele oferite pentru consolidarea cladirilor

Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat. Vezi regulile de a intra in el si ce trebuie sa faca asociatiile de proprietari ca sa beneficieze de avantajele oferite pentru consolidarea cladirilor

Primaria Ploiesti a trimis asociatiilor de proprietari o adresa in care li se aduc la cunostinta o serie de prevederi legale care au ca scop cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice care a condus la instituirea Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat. Acest program multianual este de interes si utilitate publica, coordonat de Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei, iar cei interesati de el pot da click AICI, pentru a afla ce presupune acest program, care ar trebuie sa intereseze deopotriva si administratia si cetatenii care locuiesc in cladiri cu risc seismic ridicat.

Dupa cum vedeti in adresa primariei, aceasta aduce la cunostinta asociatiilor de proprietari obligatiile care revn proprietarilor si asociatiilor pentru a putea intra in Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat( le puteti citi dand click pe poza de la sfarsitul acestui comunicat). UAP Prahova doreste sa aduca la cunostinta asociatiilor afiliate, in mod special, desi stim ca informatiile sunt de folos si celorlalte entitati similare care s-au obisnuit sa profite de munca noastra, in timp ce conducatorii lor nu fac nimic pentru asociatiile afiliate. Vom face vorbire despre aceste lucruri la un moment dat, dar pana atunci ne oprim asupra legislatiei care reglementeaza cladirile cu risc seismic.

In primul rand, consideram ca este important sa se stie care sunt cladirile care intra in acest program. Ele sunt prezentate in artticolul de mai jos:

LEGE nr. 212 din 12 iulie 2022, privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

ART. 15
  (1) Clădirile care fac obiectul subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă vor fi incluse în program, dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii:
  a) prezintă un regim de înălţime de minimum P + 3 etaje şi minimum 10 apartamente;
  b) valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.
  (2) Clădirile care fac obiectul subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale vor fi incluse în program în funcţie de următoarele criterii:
  a) clasa de importanţă a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasele I şi II de importanţă;
  b) valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

In al doilea rand, avand in vedere ca expertizarea unei cladiri implica niste costuri, chiar daca e vorba despre o vizualizare rapida, reprezentantii asociatiilor de proprietari ne-au intrebat cine va achita aceste sume. Uitandu-ne in legea 212/2022, am constatat ca finantarea programului este asigurata de la bugetuld e stat si alte surse legal constituite, dupa cum urmeaza:

ART. 16
  (1) Finanţarea programului se asigură prin:
  a) sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anual cu această destinaţie pentru lucrările necesare consolidării clădirilor multietajate cu destinaţia principală de locuinţă sau a clădirilor publice aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora, şi din bugetele locale, pentru cofinanţarea lucrărilor neeligibile în cadrul programului;
  b) sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anual cu această destinaţie, conform mecanismului prevăzut la art. 24, pe baza contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru lucrările necesare consolidării clădirilor publice aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau a instituţiilor aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora;
  c) alte surse legal constituite.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se transferă beneficiarilor sau, după caz, se virează în contul distinct prevăzut la art. 24 alin. (5) în vederea decontării lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor de intervenţii pentru:
  a) locuinţele proprietate privată ale persoanelor fizice şi juridice, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. a);
  b) locuinţele şi spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b);
  c) locuinţele şi spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonare acestora, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b);
  d) spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. a).
  (3) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin prezentul program, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale.
Pe langa informatiile aduse la cunostinta asociatiilor de proprietari care se regasesc in adresa primariei, UAP Prahova vrea sa sublinieze o neclaritate din legea 212/2022, in ceea ce priveste obligatiile asociatiilor de proprietari si in sarcina cui pica cheltuielile aferente expertizelor, chiar vdaca in articolul 16 de mai sus pare a fi elucidat misterul.

Dispoziţii privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente
ART. 3
  (1) Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri au următoarele obligaţii:
  a) să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condiţiile legii, în vederea identificării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;
  b) să asigure expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie;
  c) să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării clădirii într-o clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă;
  d) să aprobe decizia de intervenţie şi să asigure continuarea acţiunilor definite la art. 5, în funcţie de concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică.

Dupa cum veti vedea mai jos, cheltuielile sunt atribuite bugetului de stat, chiar daca art. 3 spune ca asociatiile sunt obligate „să asigure expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie;”, precum si celelalte dispozitii care ii cad in sarcina.

ART. 17
  (1) Categoriile de cheltuieli din devizul general, care se pot finanţa de la bugetul de stat prin program, în vederea consolidării şi reabilitării clădirilor, sunt:
  a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii;
  b) cheltuieli pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie, pentru elaborarea auditului energetic şi pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică după intervenţie, pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, verificarea tehnică a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi asistenţa tehnică din partea proiectantului;
        c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază;
  d) cheltuieli pentru organizarea de şantier;
  e) cheltuieli diverse şi neprevăzute.
  (2) Beneficiarii programului pot finanţa din bugetele proprii atât cheltuielile care nu se pot finanţa de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cât şi alte cheltuieli din devizul general, definite conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării şi finalizării obiectivelor de investiţii incluse în program.

Avand in vedere aceste aspecte, va invitam sa cititi si documentul de mai jos, pe mcare primaria Ploiesti l-a trimis in atentia asociatiilord e proprietari si sa retineti explicatiile de mai sus, cu articole din Legea 212/2022, inserate pentru veni in sprijinul reprezentantilor asociatiilord e proprietari ingrijorati pentru ca nu stiau cine va asigura cheltuielile pentru asociatiile intrate in Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat. De retinut ca aceasta lege conduce la ideea ca pentru aplicarea ei este nevoie ca asociatiile de proprietari sa colaboreze cu primaria Ploiesti, pentru a putea intra in Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat si a beneficia de facilitatile oferite de acesta, in limita banilor pe care ii are la dispozitie.

„Mentionam ca impiedicarea, in orice mod, a realizarii expertizarii/ proiectarii lucrarilor de interventii, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit legii. Preczam ca respectarea etapelor de mai sus( n.r- din adresa primariei) este necesara pentru a putea fi inclusi in Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat”, se mentioneaza in finalul adresei primariei catre asociatiilor de proprietari pe care va invitam sa o cititi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

UAP Prahova a depus astazi la instanta cererile de interventie fortata la adresa UWS si ADI Deseuri, in ordonanta presedintiala pentru ca Vitalia sa asigure continuitatea functionarii rampei de la Boldesti- Scaieni, conform legii 51/2006

Saptamana trecuta UAP Prahova anunta ca a dat in judecata SC Vitalia Servicii pentru Mediu SRL, in dosarul nr. 746/105/2024( ...

##################################################### #####################################################