Primaria trebuie sa organizeze trei dezbateri publice la sfarsit de an. UAP le-a cerut in scris

Primaria trebuie sa organizeze trei dezbateri publice la sfarsit de an. UAP le-a cerut in scris

Pare o coincidenta, numai ca doar pare, faptul ca spre sfarsit de an, in prag de Sarbatori si An Nou, se inghesuie spre votare in sedintele de Consiliu Local diverse proiecte de Hotarare de Consiliu Local, care vizeaza direct economiile cetatenilor si bugetul local. Dupa cum stiti, furnizorul de energie termica, recte Veolia Energie Prahova, doreste sa-si recupereze pierderile de 18 milioane lei din bugetul local, pentru anii 2016-2017 si vrea sa majoreze tariful la gigacalorie de la 186,97 la 237,35 lei fara TVA, iar, mai nou, viceprimarul Cristian Ganea a intiat de unul singur un proiect de HCL prin care doreste sa faca un regulament pentru parcarile din Ploiesti. E dreptul fiecaruia sa ceara ce are nevoie. Unii cer bani de la buget sau din buzunarele oamenilor, altii, adica noi, cerem sa ni se spuna de ce ni se baga mana in buzunar si daca tot ni se baga de ce se doreste sa ajunga pana la cot. Asta ca o exprimare mai plastica.

Prin urmare, in cazul in care primarul Adrian Dobre nu stie, ii aducem la cunostinta ca are inregistrare trei cereri pentru organizarea de dezbateri publice, care poarta urmatoarele numere:

Pentru Departamentul Juridic si Contencios Adminsitrativ dar, mai ales, pentru Departamenmtul Relatii Publice consideram ca in acest moment este repsepectat principiul transparentei pe jumtate, mai exact se resepcta obligatia de a pune pe site proiectele, conform art. 7 alin 1) si 2):

ART. 7  
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice un anunţ referitor la aceastã acţiune în site-ul propriu, sã-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sã-l transmitã cãtre mass-media centralã sau localã, dupã caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrãtoare înainte de supunerea spre avizare de cãtre autoritãţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişãrii, o notã de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptãrii actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, dupã caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limitã, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Cealalta jumatate este obligatorie daca este ceruta conform art. 7 alin 9), respectiv:

(9) Autoritatea publicã în cauzã este obligatã sã decidã organizarea unei întâlniri în care sã se dezbatã public proiectul de act normativ, dacã acest lucru a fost cerut în scris de cãtre o asociaţie legal constituitã sau de cãtre o altã autoritate publicã.

Iar modul in care se organzeaza de catre autoritatea publica este stabilit clar de prevederile art. 10, la care se adauga art. 11 si 12:
(10) Dezbaterile publice se vor desfãşura dupã urmãtoarele reguli:
a) autoritatea publicã responsabilã, prin persoana desemnatã conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publică pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alãturi de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandãrilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luãrii cuvântului şi orice alte detalii de desfãşurare a dezbaterii publice prin care se asigurã dreptul la libera exprimare al oricãrui cetãţean interesat;
b) dezbaterea publicã se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandãrile cu referire concretã doar la proiectul de act normativ în discuţie;
c) la dezbaterea publicã vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autoritãţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptãrii actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, dupã caz, şi a proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigurã accesul public, pe site-ul şi la sediul autoritãţii publice responsabile, la urmãtoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandãrile scrise colectate, versiunile îmbunãtãţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborãrii, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finalã adoptatã a actului normativ.
(11) Toate documentele prevãzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi pãstrate pe site-ul autoritãţii publice responsabile într-o secţiune dedicatã transparenţei decizionale. Toate actualizãrile în site vor menţiona obligatoriu data afişãrii.
(12) În toate cazurile în care se organizeazã dezbateri publice, acestea trebuie sã se desfãşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmeazã sã fie organizate. Autoritatea publicã în cauzã trebuie sã analizeze toate recomandãrile referitoare la proiectul de act normativ în discuţie

Prin urmare, primarul Adrian Dobre si cele doua departamente mentionate mai sus SUNT OBLIGATI sa organizeze dezbatarile publice, care au ca scop informarea cetatenilor cu privire la masurile ce urmeaza a fi votate, argumentarea lor in fata acestora si adnotarea opiniilor cetatenilor pentru a fi luate in considerare in cadrul actului normativ ce urmeaza a fi votat in sedinta de Consiliu Local.

P.S. In cazul in care nu vor fi respectate prevederile mentionate mai sus, Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova va actiona primaria in instanta si va solicita acesteia anularea actelor normative votate fara respectarea legii transparentei decizionale.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

In sedinta de Consiliu Local din 31 august 2023 se va supune aprobarii subventia la gigacalorie pentru luna septembrie. Multumim anticipat

Astazi, 31 ianuarie 2023 va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Ploiesti in care se va supune votului aprobarea ...

##################################################### #####################################################