Peste 23 de milioane de euro alocati prin PNRR in Prahova, pentru eficientizare termica. Vezi ce trebuie sa faca o asociatie de proprietari care doreste sa obtina finantare

Peste 23 de milioane de euro alocati prin PNRR in Prahova, pentru eficientizare termica. Vezi ce trebuie sa faca o asociatie de proprietari care doreste sa obtina finantare

Desi primaria municipiului Ploiesti nu a anuntat public toate asociatiile de proprietari din Ploiesti despre Apelul de proiecte de renovare energetica moderataa cladirilor rezidentiale multifamiliale- titlu apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, UAP Prahova vine in sprijinul tuturor asociatiilor care vor sa beneficieze de fonduri pentru receea ce numic de multi ani reabilitare termica. Nu va putem spune unde sa va adresati in cadrul primariei, cu exactitate, pentru ca primaria nu a binevoit sa ne anunte nimic legat de aceasta masura, desi avea obligatia sa o faca nu a dorit sa favorizeze pe cineva si sa tina sub tacere cat mai mult timp, pentru ca stim cu totii ca in aceste proiecte functioneaza regula „primul venit, primul servit”. Banuim, totusi, ca e vorba despre Directia Tehnic Investitiii care va prelua dosarele.

Dupa cum vedeti in facsimil, sunt doua runde de depunere a proiectelor, iar prima a fost deschisa la 1 martie 2022, iar depunerea dosarelor incepe de la 1 aprilie 2022. Cea de-a doua runda se va deschide la 1 august, iar prooectele pot incepe a fi depuse incepand cu 1 septembrie 2022. Suma alocata prin PNRR pentru judetul Prahova este de 23.403.437 euro pentru cele doua runde.

Ghidul prevede ca „Schema de finantare va asigura faptul ca cel putin 90% din alocarea totala pentru Axa 1( n.r.- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladirile rezidentiale multifamiliale) va fi pentru lucrari de crestere a eficientei energetice si nu numai mult de 10% din alocare va fi utilizata pentru consolidarea seismica si alte lucrari complementare”.

Incheiem cu ce este important de stiut de catre asociatiile de proprietari care doresc sa obtina finantare pentru eficientizare termica, informatii desprinse direct din Ghidul SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE:

2.6 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte
Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
– Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București – UAT comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti),
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Asociaţia/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziţia Solicitantului Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțarii prin PNRR, în condițiile prezentului ghid.
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:
1) aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice,
2) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);
3) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);
4) numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).
În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenți fiecărei asociații de proprietari.
În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociației de proprietari respective.
Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.
În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.
13
Atenţie: Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari nu se va/vor include ca anexă la cererea de finanţare, ci se va/vor păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
Se va avea în vedere Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (Model G).
Totodată, Asociaţia/iile de proprietari va/vor prezenta la Solicitant un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentația tehnico-economică.
De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor care se încadreaza în situaţiile prevăzute la punctele 3) si 4) din paragraful anterior al prezentei sectiuni.
În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.
Atenţie! Tabelul de proprietari nu se va include ca anexă la cererea de finanţare depusa, ci se va păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
Se va avea în vedere Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (Model H) și Situații particulare aplicabile (Model G).
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este terț față de relaţia dintre Solicitant şi asociaţiile de proprietari care şi-au dat acordul pentru realizarea investiţiilor ce fac obiectul contractului de finanţare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

UAP Prahova a depus astazi la instanta cererile de interventie fortata la adresa UWS si ADI Deseuri, in ordonanta presedintiala pentru ca Vitalia sa asigure continuitatea functionarii rampei de la Boldesti- Scaieni, conform legii 51/2006

Saptamana trecuta UAP Prahova anunta ca a dat in judecata SC Vitalia Servicii pentru Mediu SRL, in dosarul nr. 746/105/2024( ...

##################################################### #####################################################