INFORMARE PRIVIND REPARTITOARELE DE COSTURI/SUPRAFATA ECHIVALENTA TERMIC

INFORMARE PRIVIND REPARTITOARELE DE COSTURI/SUPRAFATA ECHIVALENTA TERMIC

u.A.p

UNIUNEA ASOCIATIILOR  DE  PROPRIETARI-PRAHOVA

Ploiesti, Strada Gn.Vasile Milea; Nr.l, Tel-Fax. 0344 / 801355_____

Nr. Inregistrare: 341/08.10.2014

CATRE

CONDUCEREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI PLOIESTI – PRAHOVA

Uniunea Asociatiilor de Proprietari, Ploiesti – Prahova, prin reprezentantul sau legal, Manea Maria in functia de presedinte interimar, in urma intalnirii de lucru, intre reprezentantii U.A.P. Prahova si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, reprezentant director tehnic, d-nul Radu Branzei, in data de 07 octombrie 2014 va aduce la cunostinta urmatoarele materiale privind:

  • INFORMARE PRIVIND REPARTITOARELE DE COSTURI;
  • SUPRAFATA ECHIVALENTA TERMIC.

 

INFORMARE PRIVIND REPARTITQARELE DE COSTURI

Repartitorul de costuri este un aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizarii in cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, in scopul masurarii indirecte a:

  • energiei termice consumate de corpul de incalzire pe care acesta este montat;
  • energiei termice continute in apa calda de consum si volumul apei calde de
    consum care trece prin aparat.

Repartitorul de costuri nu este supus reglementarilor metrologice.

Repartizare a costurilor este totalitatea actiunilor si activitatilor desfasurate de o persoana juridica, autorizata de autoritatea competenta (A.N.R.S.C.), in scopul repartizarii costurilor pe proprietati individuale din imobilele tip condominiu.

Reglementarea acestora s-a facut prin:

H.G.R. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica prevede la art. 2, al. 2 un termen de recomandare, 31 iulie 2007 pentru montarea repartitoarelor de costuri. Dovada e si faptul ca la art. 9 nu se prevad sanctiuni pentru proprietarii care nu-si monteaza repartitoare. Nu exista nici un temei legal pentru obligarea proprietarilor de a monta repartitoare de costuri.

H.G.R. nr. 933/2004, la art. 2, al. 3 prevede ca furnizorii de energie termica au obligatia de avizare a solutiei tehnice de montare a repartitoarelor de costuri la nivel de apartament, in conformitate cu normativele tehnice elaborate de autoritatea de reglementare competenta. Art. 4, all, din anexa 3 a Ordinului 233/2004 prevede ca montarea sistemelor de repartizare a costurilor se face pe baza unor proiecte avizate in conditiile legii. Nu exista asemenea avize.

Potrivit Ordinului nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala, art. 2, furnizorii de energie termica produsa centralizat si prestatorii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Ordinul nr. 233/2004 defmeste la Anexa 1, art. 3, pet. 3.3 AUTORITATE DE REGLEMENTARE COMPETENTA ca fiind Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala, iar normativul tehnic este eel prevazut in Anexa 3 a Ordinului nr. 233/2004.

Art. 6, din Anexa 3 a Ordinului 233/2004 prevede ca sistemele de repartizare a costurilor pentru incalzire pot fi utilizate numai daca: lit. c) instalatiile interioare de incalzire sum exploatate in conditiile prevazute la art. 16; lit. i) 100% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuinta preluati in facturare individuala au montate sisteme de repartizare a costurilor pe toate corpurile de incalzire racordate la instalatia interioara de distribute a energiei termice. Acest procent nu s-a respectat de obicei.

Art. 16, al.l, lit c din Sectiunea a 2-a la anexa 3 la Ordin prevede printre conditiilecumulative pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor ca instalatia interioara de distributie din condominium trebuie sa fie echilibrata hidraulic, echilibrare hidraulica ce se va realiza de prestator INAINTE de montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor. In mai toate instalatiile interioare de incalzire a blocurilor s-au facut modificari fata de proiectul initial si de aceea era necesara efectuarea echilibrarii hidraulice. Art. 23 din Anexa 3 prevede: al. (1) La montarea repartitoarelor de costuri prestatorul va indeplini toate conditiile prevazute in Sectiunea a 2-a. Al. (2) SE INTERZIC montarea, punerea in functiune, utilizarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor care nu indeplinesc conditiile tehnice impuse in prezentul normativ tehnic.

Art. 42 din Anexa 3 la Ordin prevede: SE INTERZIC montarea, punerea in functiune, utilizarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, daca nu sunt indeplinite conditiile tehnice impuse in prezentul normativ tehnic.

Din cauza neefectuarii echilibrarii hidraulice, sumele rezultate din calculul costului energiei termice sunt nereale, aberante, incalcindu-se PRINCIPIUL REPARTIZARII ECHITABILE A COSTURILOR, prevazut la art. 2, al.l, lit. a din Anexa 3. Cei doi factori ce trebuie echilibrati sunt capacitatea de consum a instalatiei interioare a blocului si debitul agentului termic ce intra in bloc. Conducta de alimentare cu agent termic a blocului a fost proiectata sa poata umple toata instalatia interioara a blocului. Inclusiv echilibrarea hidraulica ce trebuie efectuata, conform art. 16, al.l, lit. c din Anexa 3, trebuie efectuata cu robinetul de reglaj al fiecarui corp de incalzire in pozitia „complet deschis”, adica la capacitatea maxima de consum din acel moment. Este imposibil de realizat un echilibru intre doi factori, cit timp unul dintre ei (capacitatea de consum a instalatiei) variaza permanent, in functie de inchiderea robinetilor caloriferelor de catre proprietari.

Prin inchiderile caloriferelor efectuate in bloc, o parte a agentului termic ce trebuia consumat, conform proiectului initial, de catre cei care si-au inchis caloriferele, circula cu o presiune si viteza mai mare prin toata instalatia de incalzire a blocului, ramasa deschisa (tevi, calorifere, conducte), indiferent ca e vorba de instalatia proprie sau cea comuna.

Astfel se incalca parametrii de functionare normala prevazuti in proiectul initial de functionare al instalatiei. Exista un surplus de agent termic ce este platit proportional cu consumul, de catre cei care consuma normal energie termica, indiferent daca si-au montat sau nu repartitoare de costuri si nu in functie de vinovatia in producerea dezechilibrului.

Instalatia de incalzire a fost proiectata pentru consum, astfel ca inchiderea caloriferelor reprezinta o anomalie, o functionare anormala, defectuoasa a instalatiei.

In aprecierea dezechilibrului hidraulic produs de cei care inchid robinetele caloriferelor, trebuie tinut cont de prevederile art. 12, al.h) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari: „modificarile instalatiilor de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominium sau al unui apartament din cadrul unui condominium poate fi facuta numai

 

pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul de utilitati, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective”.

Art. 24 din Anexa 3 prevede „In cadrul echilibrarii hidraulice sunt obligatorii

verificarea si, eventual, inlocuirea, impreuna cu furnizorul de energie termica, a diafragmei de pe bransamentul termic sau montarea regulatoarelor de presiune,

astfel incit cu robinetele de reglaj montate pe corpurile de incalzire deschise complet si cu vanele de separate de la bransamentul termic deschise complet sa se asigure debitul termic nominal prin corpurile de incalzire, indiferent de variatiile de debit si de presiune din reteaua de distributie.

Respectand aceasta obligatie, se poate inlatura surplusul de agent termic existent in cazul modificarii instalatiei.

Firmele prestatoare nu aduc la cunostinta proprietarilor obligatia efectuarii echilibrarii hidraulice, decit eventual dupa incheierea contractului, incalcind prevederile art. 13, al. 6, lit. f din Ordinul 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominium, care prevede obligatia titularului de autorizare de a notifies in prealabil clientilor sai ca este obligatorie executarea echilibrarii hidraulice.

S-au incalcat totodata si prevederile art. 18 din Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, care prevede: „Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor”, incalcarea acestui drept constituind contraventie.

Art. 86, al.l, lit. a, din Anexa 1 la ordinul 233/2004 prevede: contractele de livrare-montare si/sau de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru incalzire se incheie intre asociatia de proprietari si prestator si vor cuprinde clauze obligatorii privind raspunderea contractuala a prestatorului in cazul livrarii si montarii repartitoarelor de costuri neconforme cu cerintele din Normativul tehnic. Contractele incheiate cu asociatiile nu contin asemenea clauze tocmai pentru ca se incalca deliberat acel Normativ.

Mai mult decit atit, DEZECHILIBRUL HIDRAULIC SE PRODUCE AUTOMAT, IN MOD IDENTIC SI IN CAZUL INCHIDERII CALORIFERELOR PRIN ROBINETI, cu ocazia montarii repartitoarelor de costuri, aceasta constituind tot o modificare a instalatiei de incalzire fata de proiectul initial.

Acest aspect grav este un viciu ascuns al sistemului de repartizare a costurilor, viciu ascuns atit de catre autoritatile statului, cit si de prestatori. Dovada este recunoasterea indirecta, (ulterioara incheierii contractelor) prin recomandarea prestatorilor de a nu se inchide robinetii complet, intrucit ceilalti care tin caloriferele deschise vor plati mai mult.

Practic, ceea ce se combate inainte de montarea repartitoarelor (dezechilibrul hidraulic) se promoveaza ulterior, prin indemnul la inchiderea caloriferelor, ceea ce este absurd.

Art. 13, al. 6, lit. d) din Ordinul 259/2004 prevede obligatia titularului de autorizare de a respecta reglementarile si legislatia in vigoare din domeniul activitatilor pentru care a solicitat autorizarea. Obligatiile prev. la art. 13, al. 6 din Ordinul 259/2004 constiruie totodata conditii de mentinere a autorizatiei de operare in domeniu a prestatorului.

10-08-2014 POZA 110-08-2014 POZA 2

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Proces Verbal al Adunarii Generale al U.A.P.

##################################################### #####################################################