In scurt timp vor putea fi accesate fonduri pentru reabilitarea termica si chiar consolidarea blocurilor

In scurt timp vor putea fi accesate fonduri pentru reabilitarea termica si chiar consolidarea blocurilor

reabilitare_porZilele acestea a fost finalizat ghidul pentru obtinerea finantarilor pe POR 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, care a si fost adus la cunostinta opiniei publice. Pentru a veni in spijinul membrilor Uniunii Asociatiilor de Proprietari in intelegerea cat mai exacta a conditiilor ce trebuie indeplinite, venim cu acest text. In primul rand cei care doresc sa acceseze aceste fonduri trebuie sa stie ca linia de finantare se va deschide pe data de 16.05.2016 si se va incheia pe data de 16.11.2016, ora 10.00.

Astfel, in primul rand, beneficiarii proiectelor sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, respectiv primariile care, pentru a putea beneficia de fonduri in cadrul proiectelor, trebuie sa prezinte Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului și Hotărârea de validare a consilului local.

Solicitantul este cel care incheie un contract cu asociatia/asociatiile de proprietari pentru depunerea si derularea proiectelor.

IMPORTANT!

–          O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea

constituind o „componentă” în cadrul proiectului.

–           Blocul este construit în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990.

–          Regimul minim de înălțime al clădirii-bloc de locuințe/ condominiu este P+2 (conform

documentației tehnice).

–          O UAT(primarie) care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, poate depune

mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid.

–           Prin prezentul apel de proiecte nu se finanțează: blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi

încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se

află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni

seismice a construcţiei existente, blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente

istorice, blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unei

UAT, ecte pentru obiectivele de investiții localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Conditiile de finantare  sunt acceptabile. In masura in care, spre exemplu primaria Ploiesti nu ar fi una aproape falimentara in acest moment, ci ar inregistra un excedent bugetar considerabil, atunci partea xde contributie a Asociatiilor de Proprietari ar putea fi mult mai mica, sau chiar deloc…mai ales ca e an electoral.

Finantarea in cadrul proiectului este asigurata in proportie de 60% de Uniunea Europeana, iar 40 % – trebuie asigurat UAT* si Asociatia de proprietari.

*UAT, in calitate de solicitant, are obligatia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor cererii de finantare.

Daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrarile de interventie prevazute prin proiect, se poate realiza proiectul fara spatiile comerciale de la parter.

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitai specifice realizarii de investitii pentru

cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, respectiv:

–          îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre,

tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;

–           reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

–          modernizarea sistemului de încălzire: repararea/ înlocuirea centralei termice de bloc/ scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura și/ sau centrale termice pe biomasă etc

De mentionat, ca potrivit ghidului, printre alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor componentei POR se numara inlocuirea lifturilor. De asemenea, printre masurile eligibile, asigurate financiar in proportie de 15% in cadrul proiectului, se numara si masuri de reparatii/ consolidare a cladirii, acolo unde este cazul (lucrarile de reparatii/ consolidare nu vizeaza interventii anterioare neautorizate).

Valoare minima eligibila: 100.000 euro

Valoare maxima eligibila: 5 milioane euro

Pentru a putea obtine finantarea, Asociatia de proprietari va pune la dispozitia UAT(Primarie) Hotararea/ Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei/lor de Proprietari, prin care se solicita finantarea in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

In sedinta de Consiliu Local din 31 august 2023 se va supune aprobarii subventia la gigacalorie pentru luna septembrie. Multumim anticipat

Astazi, 31 ianuarie 2023 va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Ploiesti in care se va supune votului aprobarea ...

##################################################### #####################################################