Formularele pentru ajutorul de caldura se pot depune pana pe 20 noiembrie si se pot ridica incepand cu 15 octombrie. Ce trebuie sa stii si sa faci ca sa primesti ajutorul

Formularele pentru ajutorul de caldura se pot depune pana pe 20 noiembrie si se pot ridica incepand cu 15 octombrie. Ce trebuie sa stii si sa faci ca sa primesti ajutorul

A inceput sezonul rece, iar Veolia Energie Prahova distribuie energie termica inca din data de 6 octombrie. In randul reprezentantilor asociatiilor afiliate sunt intrebari legate de formularele pentru ajutoarele de incalzire, iar Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova vine sa dea raspunsurile.

Prin urmare, la intrebarea legata de data aparitiei formularelor va putem spune ca cel tarzu pana pe 15 octombrie sa fie tiparite si puse la dispozitie de Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti (ASSC Ploiesti). Tragem nadejde ca Tipografia sa finalizeze tiparirea formularelor chiar astazi, 14 octombrie, dar vom comunica de indata si direct membrilor afiliati prin mijloacele pe care le avem la dispozitie.

Cea mai mare preocupare a fost legata de perioada de depunere a formularelor completate, adica pana cand se pot depune la ASSC Ploiesti, din Str. Văleni nr. 32 (in spate la SGU), pentru ca cei care sunt consumatori vulnerabili sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute de legea 226/2021.

Inainte de a va prezenta ce spune legea de mai sus, trebuie sa facem o precizare importanta. Normele de aplicare a acestei legi 226/2021, prevazute in HG 1073/2021 intra in vigoare pe data de 1 noiembrie 2021, conform art. 4, chiar daca ea a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 11 octombrie.

Intrarea in vigoare a legii consumatoului vulnerabil la data de 1 noiembrie, ceea ce presupune ca in luna octombrie nu va beneficia nimeni de masurile de protectie sociala, pretul platit pentru gigacalorie fiind doar cel subventionat, respectiv 222,49 lei cu TVA. Mai mult, trebuie mentionat faptul ca sezonul rece este reglementat de Art. 3, alin 1, lit.g  din Legea 226/2021, respectiv:

Art. 3
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
g) sezon rece – perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită/redusă într-unul sau mai multe judeţe la solicitarea consiliilor judeţene, cu avizul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

 

Avand in vedere ca masurile de protectie sociala sunt acordate incepand cu 1 noiembrie 2021 pana in 31 martie 2022 si pentru ca pe luna octombrie nu se acorda ajutoare sociale, pe cale de consecinta, formularele se pot depune pana pe 20 noiembrie asa cum reiese din art. 17, alin 7 lit. a) de mai jos:

Art. 17

(7) În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:
a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Prin urmare, nu exista niciun motiv de a se produce o panica inutila si cozi imense la sediul ASSC Ploiesti, din Str. Văleni nr. 32 (in spate la SGU),  pentru depunerea formularelor pentru ca este timp mai bine de o luna pentru a primi ajutoarele sociale pentru luna noiembrie.

Pentru membri afiliati UAP Prahova vom primi formulare de la ASSC Ploiesti pe care le vom acorda de la sediul nostru, incepand cu 15 octombrie 2021.

Mai jos aveti datele de contact ale ASSC Ploiesti, programul de lucru si tabelele stabilite prin lege cu limitele de venituri pentru care se acorda ajutorul pentru incalzirea locuintei.

 

 

CONTACT

Str. Văleni nr. 32 (in spate la SGU)

Tel.: 0749-149.966 / 0749-149.969

E-mail: aju@asscploiesti.ro

ORAR:

Luni: nu e program cu publicul

Marți: 8.30 – 16.00

Miercuri: 8.30 – 16.00

Joi: 8.30 – 16.00

Vineri: 8.30 – 14.00

 

Pe site-ul www.assceploiesti.ro aveti acces la docuemntele necesare. Mai exact puteti accesa  si descarca tot ceea ce gasiti mai jos, la adresa https://asscploiesti.ro/aju/

 

FORMULARE

 • Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul de stat
 • Declarație acord proprietar
 • Adeverință administrator

Limite venituri pentru care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței

BUGETUL DE STAT – ENERGIE TERMICĂ
Venit net pe

membru de familie

– Lei-

Compensare lunară %                         Familii Compensare lunară

%                                             Persoane singure

0 – 200 100% 100%
200,1 – 320 90% 90%
320,1 – 440 80% 80%
440,1 – 560 70% 70%
560,1 – 680 60% 60%
680,1 – 920 50% 50%
920,1 – 1040 40% 40%
1040,1 – 1160 30% 30%
1160,1 – 1280 20% 20%
1280,1 – 1386 10% 10%
1386,1 – 2053 10%

 

 

BUGETUL DE STAT – GAZE NATURALE
Venit net pe membru de familie                            – Lei- Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                Familii                                   – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)              Persoane singure                                   – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                            % din valoarea

de referință*

0 – 200 250 250 100%
200,1 – 320 225 225 90%
320,1 – 440 200 200 80%
440,1 – 560 175 175 70%
560,1 – 680 150 150 60%
680,1 – 920 125 125 50%
920,1 – 1040 100 100 40%
1040,1 – 1160 75 75 30%
1160,1 – 1280 50 50 20%
1280,1 – 1386 25 25 10%
1386,1 – 2053 25 10%

 

 

BUGETUL DE STAT – ENERGIE ELECTRICĂ
Venit net pe membru de familie                            – Lei- Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                              Familii                                  -lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)             Persoane singure                      -lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                           % din valoarea

de referință*

0 – 200 500 500 100%
200,1 – 320 450 450 90%
320,1 – 440 400 400 80%
440,1 – 560 350 350 70%
560,1 – 680 300 300 60%
680,1 – 920 250 250 50%
 920,1 – 1040 200 200 40%
1040,1 – 1160 150 150 30%
1160,1 – 1280 100 100 20%
1280,1 – 1386 50 50 10%
1386,1 – 2053 50 10%

 

 

BUGETUL DE STAT – LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI
Venit net pe membru de familie                       – Lei- Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                        Familii                                        – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                 Persoane singure                                   – Lei-

Suma netă

Acordată lunar de la bugetul

de stat (BS)                         % din valoarea de referință*

0 – 200 320 320 100%
200,1 – 320 288 288 90%
320,1 – 440 256 256 80%
440,1 – 560 224 224 70%
560,1 – 680 192 192 60%
680,1 – 920 160 160 50%
 920,1 – 1040 128 128 40%
1040,1 – 1160 96 96 30%
1160,1 – 1280 64 64 20%
1280,1 – 1386 32 32 10%
1386,1 – 2053 32 10%

 

NOTĂ: La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

 

 

BUNURI DEȚINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI

(deschide fereastra)

 • să nu dețină în proprietate al doilea imobil, altul decât locuința de domiciliu unde dorește ajutorul de încălzire, autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani conform Legii nr. 226/2021;
 • autoutilitare, autocamioane, remorci aferente, autobuze, microbuze, șalupe, scutere de apă, iahturi;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsantă;
 • utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • utilaje de prelucrare a lemnului, gater;
 1. terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp.
 2. terenuri în zona colinară şi de şes:

Familii cu 1-2 persoane                                              Familii cu peste 3 persoane

Arabil şi fâneață                                                         2,00 ha                  3,00 ha

Forestier                                                                    2,00 ha                  3,00 ha

Vii, livezi, grădini de legume şi flori                           1,00 ha                  1,50 ha

 1. terenuri în zona montană:

Familii cu 1-2 persoane                                              Familii cu peste 3 persoane

Forestier                                                                    2,00 ha                  3,00 ha

Vii, livezi                                                                   1,50 ha                  2,00 ha

Păşuni şi fânețe                                                          4,00 ha                  5,00 ha

 

 NOTĂ: La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deținute.

 În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

CINE BENEFICIAZĂ?

 • toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile de acordare conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA

 • acte de identitate: buletine, carte de identate, certificate de naștere;
 • documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizație de handicap, adeverință

de salariu net inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizație de șomaj, cupon de indemnizație creștere copil, cupon de alocație de plasament, declarația de impunere

ANAF privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, toate în copie;

 • factura de la furnizorul de gaze naturale, energie electrică, energie termică (apă caldă);
 • acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donație cu clauză de habitație viageră, contract de comodat;
 • hotărâre de divorț (unde este cazul pentru pensia alimentară);
 • certificatul de deces în condițiile în care proprietarul sau titularul contractului de utilități (gaze naturale, energie electrică sau energie termică) a decedat;
 • adeverință eliberată de Asociația de locatari din care să reiasă că solicitantul nu înregistrează debite mai mari de 3 luni la plata cheltuielilor de întreținere, nr. de membrii ai familiei înscriși la întreținere, nr. de camere al locuinței solicitantului precum și nr. de contract al asociației la furnizorul de agent termic.

 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI

 • cererile (formularul de ajutor de încălzire cât și cererea pentru stimulent) sunt declarații pe propria răspundere;
 • ele se pot depune on-line pe e-mail: aju@asscploiesti.ro, individual (venit personal la sediul Serviciului Ajutoare de Încălzire, Programe și Incluziune Socială din Văleni nr. 32 – spate SGU) sau prin asociațiile de proprietari / locatari.
 • este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
 • trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și a celorlalți membrii, codul numeric personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate identică cu adresa locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire (pag.1 – pag. 3) și bifarea căsuțelor: în nume propriu sau calitate de reprezentant al familiei și de ajutor de încălzire (pag.1 – jos);
 • titularul cererii își va scrie datele pe pag. 1 și 2, partenerul titularului în partea de sus a paginii 3, copiii în pag. 3 și 4, iar persoanele adulte începând cu pag. 5 și 6.
 • de asemenea în pag. 7 avem date despre locuință cu numărul de camere, regimul juridic al locuinței, modul de dobândire al acesteia, din ce este construită, dacă este asigurată, codul furnizorului;
 • la pag. 8 – 11 = capitolul 5, se vor preciza veniturile anterioare depunerii cererii;
 • de la jumătatea pag. 11 până la pag. 12 se va bifa tot ce deține familia / persoana

singură;

 • la pag. 13, capitolul 7 e o scurtă declarație pe propria răspundere că ce s-a completat corespunde realității. Aceasta va fi datată și semnată de titular;
 • la sfârșitul cererii se va menționa data depunerii acesteia, precum numele și prenumele scrise în clar ale solicitantului și semnătura acestuia (pag. 14);
 • la pag. 15. se vor bifa cele 4 căsuțe, se va data și semna.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.

Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:

O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale.

Această familie va beneficia de:

 1. a) ajutor pentru încălzire cu energie termică
 2. b) supliment pentru energie termică
 3. c) supliment pentru gaze naturale
 4. d) supliment pentru energie electrică.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

UAP Prahova a depus o petitie la Guvern pentru a anula Ordonanta care vizeaza conditionarea acordarii subventiei

Astazi, 8 septembrie 2023, pe fondul ultimelor stiri despre conditionarea acordarii subventiei printr-o ordonanta de guvern, Uniunea Asociatiilor de Proprietari ...

##################################################### #####################################################