CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

 

Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova ,persoana juridica cu sediul in Ploiesti ,str. Gen. Vasile Milea nr.1, judetul Prahova, convoaca Adunarea Generala Ordinara la data de 31 Martie 2014, la orele 10:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Ploiesti, sala 200 de locuri .

Ordine de zi:

 

1.Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2013 si a propunerilor privind activitatea consiliului director al UAP Prahova pentru anul 2014.

2.Prezentarea Raportului situatiilor financiare aferente anului fiscal incheiat la 31.12.2013.

3.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

4.Diverse.

La data desfasurarii  Adunarii Generale, la intrarea in sala , reprezentantul asociatiei trebuie sa prezinte la secretariatul de sedinta imputernicirea data de asociatia pe care o reprezinta.

Fiecare asociatie de proprietari/locatari participanta la Adunarea Generala va fi reprezentata in special de catre presedintele ei sau un membru din comitet.

O persoana poate reprezenta o singura asociatie.

In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei Adunari Generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute in Statutul/Actul Constitutiv UAP Prahova, Adunarea Generala este reconvocata pentru data de 7 aprilie 2014, la orele 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul UAP Prahova din Ploiesi, str. Gen. Vasile Milea nr.1, sau la nr. de tel. 0344.801.354 si 0344.801.355.

Presedinte interimar U.A.P. Prahova

Manea Maria

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Proces Verbal al Adunarii Generale al U.A.P.

##################################################### #####################################################