CONVENTII CIVILE. PROTECTIA MUNCII

CONVENTII CIVILE. PROTECTIA MUNCII

In cazul unor contracte de colaborare – conventii civile este obligatoriu a se intocmii si protectia muncii si medicina muncii? 

Raspuns: Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor (art. 1 alin. (1)).
 

Aceasta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii (art. 1 alin. (2) Legea 319/2006.

Iar, potrivit art. 3 alin.(1) din Legea 319/2006 , acest act normativ se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private

Totodata, prin lucrator in intelesul Legii 319/2006 se intelege persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice (art. 5 lit. a) din Legea 319/2006 ). Iar, potrivit art. 5 lit. a) din Legea 319/2006 , participantii la procesul de munca sunt definiti ca fiind persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat, precum si somerii pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoanele care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

 Prin urmare, prevederile Legii 319/2006 sunt aplicabile si in cazul persoanelor care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa, dar pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba cum ar fi un contract colaborare prestari servicii daca prestatorii isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii beneficiare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Lista privind principalele registre si formulare

Lista privind principalele registre si formulare

##################################################### #####################################################