Codul muncii – modificări importante din 07 august 2017 (OG 53/2017)

Codul muncii – modificări importante din 07 august 2017 (OG 53/2017)

În MOF 644/2017 a fost publicată o modificare de ultimă oră a Codului muncii prin OG 53/2017.

Iată ce se modifică începând cu 07.08.2017:

 • se actualizează definiția muncii nedeclarate, astfel:

“În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

 1. a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
 2. b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 3. c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 4. d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.”
 • Obligația de a păstra la locul de muncă o copie după contractul de muncă:

“Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.”

 • se introduc trei noi situații în care se poate acorda amenda:

– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

 • Obligația de a transmite modificările la contractul de muncă anterior producerii efectelor, abrogându-se termenul de 20 de zile care exista anterior.

“Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

Va reamintim că aceste elemente prevăzute la alin (3) al art. 17 din Codul muncii sunt:

 1. a) identitatea părților;
 2. b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 3. c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 4. d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 5. e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 6. f) riscurile specifice postului;
 7. g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 8. h) în cazul unui contract de muncă pe durata determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 9. i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 10. j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 11. k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 12. l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptamană;
 13. m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 14. n) durata perioadei de probă.
 • Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, sub forma unei Condici de Prezență, care poate fi achiziționată de la un magazin de consumabile, contra unei sume de circa 7 lei. Aceasta Condică va evidenția ora de începere și cea de sfârșit a programului de lucru, și se va supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

UAP Prahova a depus astazi la instanta cererile de interventie fortata la adresa UWS si ADI Deseuri, in ordonanta presedintiala pentru ca Vitalia sa asigure continuitatea functionarii rampei de la Boldesti- Scaieni, conform legii 51/2006

Saptamana trecuta UAP Prahova anunta ca a dat in judecata SC Vitalia Servicii pentru Mediu SRL, in dosarul nr. 746/105/2024( ...

##################################################### #####################################################