Despre președinte și administrator

Registre de contabilitate

Contabilitatea in partida simpla, la persoanele juridice fara scop patrimonial se tine cu ajutorul urmatoarelor registre contabile obligatorii: – Registrul – jurnal (cod 14-1-1/A); – Registrul – inventar (cod 14-1-2). Pentru mai multe informații, descărcați acest document.

Read More »

Președintele asociației de proprietari

Presedinte asociatie de proprietari La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, se alege un comitet executiv, format din preşedinte şi un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se şi durata mandatelor membrilor(pana la urmatoare adunare generala,in caz de demisie , in caz de incapacitate de a exercita functia ...

Read More »

Contabilitatea în partidă simplă

Contabilitatea in partida simpla (extras din Anexa 2 a ordinul 1969/2007 privind reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatiiiin partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial) 1. Categoriile de persoane juridice fara scop patrimonial care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, sunt urmatoarele: a) unitatile de ...

Read More »

Cenzorat

Activitatea de cenzorat Comitetul executiv al asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori (extras din Legea 230/2007). Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii: a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, ...

Read More »

Administratorul de bloc

Administrator bloc Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari mandatează Comitetul Executiv, reprezentat de preşedinte, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a administratorului imobilului. Administratorul este angajatul asociatiei si nu conducatorul acesteia. Art. 35. legea 230/2007 (1) Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, ...

Read More »
##################################################### #####################################################