Ce trebuie să știi

Registre de contabilitate

Contabilitatea in partida simpla, la persoanele juridice fara scop patrimonial se tine cu ajutorul urmatoarelor registre contabile obligatorii: – Registrul – jurnal (cod 14-1-1/A); – Registrul – inventar (cod 14-1-2). Pentru mai multe informații, descărcați acest document.

Read More »

Președintele asociației de proprietari

Presedinte asociatie de proprietari La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, se alege un comitet executiv, format din preşedinte şi un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se şi durata mandatelor membrilor(pana la urmatoare adunare generala,in caz de demisie , in caz de incapacitate de a exercita functia ...

Read More »

Contabilitatea în partidă simplă

Contabilitatea in partida simpla (extras din Anexa 2 a ordinul 1969/2007 privind reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatiiiin partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial) 1. Categoriile de persoane juridice fara scop patrimonial care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, sunt urmatoarele: a) unitatile de ...

Read More »

Cenzorat

Activitatea de cenzorat Comitetul executiv al asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori (extras din Legea 230/2007). Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii: a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, ...

Read More »

Administratorul de bloc

Administrator bloc Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari mandatează Comitetul Executiv, reprezentat de preşedinte, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a administratorului imobilului. Administratorul este angajatul asociatiei si nu conducatorul acesteia. Art. 35. legea 230/2007 (1) Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, ...

Read More »

Partea comună

Proprietatea comuna Proprietate comună este reprezentate de toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată o reprezinta cel puţin o instalaţie pe verticală care alimentează în comun tronsoane ori scări ...

Read More »

Fonduri speciale

Fondurile speciale Aceste fonduri sunt obtinute de o asociatie din exploatarea proprietatii comune, dupa cum urmeaza: închirierea unor spaţii aflate în proprietate comună indiviză, a spaţiilor pentru instalarea de reclame şi pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum şi alte venituri obţinute din orice sursă, în condiţiile legii. ...

Read More »

Fondul de rulment

Fondul de rulment Pentru asigurarea platilor curente fata de frunizori si evitarea aplicarii penalziatilor de catre acestia, se instituie un fond de rulment. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul expirat, la nivelul lunii ...

Read More »

Fondul de reparații

Fondul de reparatii Acest fond este unul pentru care exista obligativitatea aprobarii lui, pentru repararea si imbunatatirea proprietarii comune. Fondul de reparatii este aprobat in Adunarea Generala, de preferat in cadrul sedintei anuale ordinare, dupa ce Comitetul executiv a pregatit expunerea necesitatii si a sumei alocate pentru acest fond. De ...

Read More »

Cheltuieli pentru părțile comune

Cheltuielile cu privire la proprietatea comuna Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul asociatiei de proprietari, ţinând seama de preţ, durată de execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei ...

Read More »
##################################################### #####################################################