Campanie de informare şi conştientizare a noilor proceduri în domeniul legislației muncii

Campanie de informare şi conştientizare a noilor proceduri în domeniul legislației muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară în perioada 4 decembrie 2017 – 31 ianuarie  2018,  campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în munca declarată.

Obiectivele campaniei sunt:

  • Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
  • Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă;
  • Informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractelor şi acordurile colective de muncă în vigoare.

” Campania  națională  de  conștientizare urmărește informarea,  prevenirea  și  nu  sancționarea  angajatorilor.  Acțiunile inspectorilor  de  muncă  vor  fi  legate  de completarea  si  transmiterea  în registrul  general  de  evidență  a  salariaților  a  elementelor  raportului  de muncă  ca  urmare  a  transferului  contribuțiilor  sociale  obligatorii  de  la  angajator  la  angajat.  De  asemenea,  vom  insista  pentru  cunoașterea  și conștientizarea  beneficiilor  muncii  legale  și  asupra riscurilor  la  care  se expun  atât angajații cât și angajatorii în cazurile de muncă nedeclarată. Având în vedere necesitatea operării modificărilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, consider că este binevenită clarificarea unor aspecte privind modul  de  interpretare  şi  de  aplicare  a  prevederilor  legale  referitoare  la registrul general de evidență a salariaților și în ceea ce priveşte modicările contractului individual  de  muncă, completarea  si  transmiterea datelor  în REVISAL.

Demersul nostru pleacă de la una dintre funcțiile generale ale Inspecției Muncii, aceea de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile  centrale  şi  locale,  precum  şi  cu  persoanele  fizice  şi  juridice supuse activităţii  de  control, informarea acestora şi a  cetăţenilor  asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă. În   acest   sens,   pentru   a   veni   în   sprijinul   angajatorilor, inspectoratele teritoriale de muncă vor disemina informații referitoare la

punerea în aplicare a modificărilor legislative cu privire la registrul general de  evidență  a  salariaților  și privind   completarea   si   transmiterea elementelor  raportului  de  muncă  ca  urmare  a  transferului  contribuțiilor sociale  obligatorii  de  la  angajator  la  angajat.

Se  vor  organiza sesiuni  de informare și conştientizare care se vor concentra pe entitățile din grupul țintă identificate.”- Dantes Nicolae BRATU, inspector general de muncă.

Pentru asociatiile afiliate UAP, dar si pentru cele care doresc sa se afilieze punem la dispozitia lor urmatoarele documente pentru a se conforma prevederilor legale in vigoare, până la 31 decembrie 2017:

convocator

PROCES VERBAL INITIERE NEGOCIERE COLECTIVA

negociere colectiva anunt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

UAP Prahova a depus o petitie la Guvern pentru a anula Ordonanta care vizeaza conditionarea acordarii subventiei

Astazi, 8 septembrie 2023, pe fondul ultimelor stiri despre conditionarea acordarii subventiei printr-o ordonanta de guvern, Uniunea Asociatiilor de Proprietari ...

##################################################### #####################################################