ANAF informeaza proprietarii de apartamente inchiriate ca trebuie sa depuna declaratie unica privind impozitiul pe venit

ANAF informeaza proprietarii de apartamente inchiriate ca trebuie sa depuna declaratie unica privind impozitiul pe venit

ANAF Prahova a solicitat sprijinul pentru a transmite in teritoriu informatiile de mai jos legate de depunerea declaratiilor de catre persoanele care obtin venituri din inchirierea apartamentelor. Prin urmare, va supunem atentiei adrea pe care am primit-o, pentru a anunta proprietarii ce au de facut in cazul in care au apartamente inchiriate.

Dorim să vă informăm[1] că instituția noastră oferă contribuabililor asistență în domeniul fiscal în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, cu scopul de a crește conformarea fiscală voluntară, pentru asigurarea veniturilor bugetare.

În acest context, ne adresăm dumneavoastră pentru a ne sprijini în vederea informării corespunzătoare a persoanelor fizice, proprietari de apartamente (în imobilul/imobilele pe care îl/le reprezentați) în ceea ce privește obligațiile fiscale ce le revin acestora în cazul în care au realizat sau realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Precizăm că veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.

Pentru a ne asigura că persoanele fizice, anterior menționate, își îndeplinesc obligațiile fiscale, conform legii, vă adresăm rugămintea de a publica la avizierele, din incinta imobilului, afișul anexat prezentei informări. Am aprecia dacă ați putea afișa materialul transmis la loc vizibil, astfel încât să poată fi accesibil tuturor persoanelor interesate. Afișul transmis poate fi descărcat și de pe site-ul instituției noastre www.anaf.ro, secțiunea „Asistență Contribuabili”, categoria „Servicii oferite contribuabililor”, rubrica „Ghiduri curente”.

De asemenea vă rugăm să comunicați proprietarilor că, potrivit legii, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal au obligația să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Declarația unică trebuie depusă la organul fiscal în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți.

Neîndeplinirea obligațiilor fiscale se sancționează potrivit legislației în vigoare.

             Informații detaliate privind modalitatea de completare și depunere a declarației unice sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea „Asistență Contribuabili”, categoria „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații”.

În situația în care doriți să diseminați informațiile comunicate de instituția noastră prin prezenta, către toți membrii asociației de proprietari, vă sugerăm să utilizați canalele de comunicare la distanță (respectiv e-mail și aplicații pentru dispozitivele mobile).

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la prezenta informare sau cu privire la obligațiile fiscale ce revin persoanelor fizice (care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor) sau asociației de proprietari, vă asigurăm de disponibilitatea noastră și vă invităm să ne contactați prin formularul de contat disponibil atât în Spațiul Privat Virtual cât și pe site-ul nostru.

Informații suplimentare puteți obține și telefonic, prin apelarea Call-center-ului, la nr. de telefon 031.403.91.60.

Având în vedere cele anterior comunicate, avem convingerea că veți accepta să fiți partenerii noștri și că ne veți sprijini în demersul întreprins pentru informarea corectă a contribuabililor în vederea îndeplinirii corecte a obligațiilor fiscale.

Vă mulțumim pentru colaborare!

[1]    Informare transmisă în virtutea rolului activ al organului fiscal, potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Primarul spune ca in prima sedinta de Consiliu Local se vor acorda atestatele administratorilor de condominii. Suntem pe receptie

La sfarsitul lunii octombrie, Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova a solicitat primarului Andrei Volosevici un punct de vedere referitor la...

##################################################### #####################################################