Raport de activitate al presedintelui UAP in 2016

Raport de activitate al presedintelui UAP in 2016

Pe parcursul anului 2016, in calitate de presedinte al UAP Prahova am desfasurat o serie de activitati conform statutului UAP Prahova, pentru mentinerea si apararea drepturilor si intereselor comune patrimoniale, economice si juridice ale proprietarilor de locuinte in relatiile si raporturile de orice natura cu autoritatile publice, cu agentii economici si orice alte persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, precum si cu terte persoane fizice. Totodata am depus eforturi pentru solutionarea pe cale amiabila si medierea conflictelor aparute intre proprietarii apartamentelor si conducerile asociatiilor de proprietari, acolo unde a fost cazul.

Am solicitat instantei obligarea SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL la respectarea Hotararii Consiliului Local Ploiesti nr. 408/2015 privind aprobarea ajustării preţului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Ploieşti, prin care s-a stabilit pretul local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti de 161,29 lei/gcal fara TVA . De asemenea am solicitat obligarea SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL sa factureze catre populatia municipiului Ploiesti energia termica la pretul de 161,29 lei/gcal fara TVA, acesta fiind ultimul pret aprobat de Consiliul Local Ploiesti. Ca si consecinta a admiterii cererilor am solicitat obligarea SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL la compensarea sumelor incasate atat pentru energia termica apa calda cat si pentru energie termica incalzire, dupa 01.04.2016, sume incasate avand in mod eronat ca temei legal HCL Ploiesti nr. 177/2013  in conditiile in care HCL 408/2015 a ramas in vigoare; In prezent dosarul se afla pe rolul instantei de judecata avand termen fixat la 13.06.2017.

De asemenea am solicitat instantei de judecata in contradictoriu cu paratul GUVERNUL ROMANIEI, anularea in parte a HG nr. 149 din 20 februarie 2002 privind stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Ploieşti. Am apreciat ca netemeinice si nelegale dispozitiile art. 2 alin 2  intrucat acestea permit si chiar impun operatorului de apa sa ajusteze tarifele pentru alimentarea cu apa potabilă şi canalizare la un interval de 3 luni, dar nu mai târziu de datele de 1 ianuarie şi 1 iulie ale fiecărui an.

Totodata am solicitat instantei de judecata anularea in totalitate a Hotararii de Consiliu Local Ploiesti  nr 421/21.12.2016  privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 –decembrie 2015, in suma de 3 milioane de euro, solicitand organziarea unei dezbateri publice pentru ca Veolia sa vina in fata ploiestenilor si sa spuna ce reprezinta cu exactitate acele pierderi invocate. Primaria a refuzat organziarea dezbaterii, motiv pentru care am actionat-o in instanta pentru rescptrarea legii 52/2003 cu privire latransăarenta decizionala.

Am solicitat in temeiul legii 544/2001 copie de pe contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat la nivelul mun. Ploiesti, precum si copie a  contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport, si transfer a deseurilor municipale din zona 2 Prahova, intrucat aceste contracte genereaza cele mai mari costuri pentru asociatiile de proprietari.

De asemenea am solicitat instantei de judecata anularea in parte a HCL nr. 37/30.03.2004 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat al municipiului Ploiesti si a documentelor generate de aceasta actiune. Astfel am solicitat anularea art. 23.4 din contractul mentionat, intrucat prevede o clauza contractuala abuziva, incalcand interesul public al locuitorilor municipiului Ploiesti, favorizand in mod evident interesul privat al operatorului SC Veolia Energie Prahova SRL.

M-am implicat activ in perioada octombrie-decembrie 2016  in rezolvarea problemei privind colectarea deseurilor menajere din municipiul Ploiesti, in special la blocurile tip turn, prin  identificarea solutiilor si optiunilor pe care le aveau asociatiile de proprietari, referitor la ridicarea deseurilor din camerele de precolectare. Totodata am participat la negocierile cu operatorul SC ROSAL SA pentru stabilirea tarifului suplimentar incasat de acestia pentru operatiunea de incarcare deseuri menajere din camerele de precolectare, reusind ca pentru aceasta activitate sa nu se perceapa nici un tarif.

Am organizat in cursul lunii septembrie masa rotunda “Respect si responsabilitate pentru binele cetateanului” la care am invitat toti parlamentarii din Prahova, pentru ca impreuna sa efectuam demersuri pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal in ceea ce priveste reducerea la 9% a cotei de TVA pentru livrarea energiei termice . Totodata am propus modificarea legislatiei in ceea ce priveste asociatiile de proprietari respectiv a da posibilitatea asociatiilor de proprietari sa angajeze persoane fizice prin încheierea unui contract individual de muncă sau convenţie civilă, conform celor stabilite prin negociere directă. Am propus de asemenea  intocmirea unui proiect de lege pentru modificarea legislatiei in ceea ce priveste asociatiile de proprietari, respectiv modificarea art 44 alin 1 din HG 1588/2007 in sensul de a permite asociatiei de proprietari prin Adunarea Generala sa hotarasca care sa fie modalitatea privind repartizarea cheltuielilor efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietate comună. De mentionata ca ,a aceasta actiune, din 22 de parlamentari prahoveni de la acea data, au participat doar Gratiela Gavrilescu, Paul Dumbravanu, Radu Oprea, Ion Eparu, Dan Ionita, Gabriela Anghel, Andrei Sava si Virgil Guran, dar si actualul parlamentar Razvan Prisca.

Ulterior la inceputul anului 2017 aceste proiecte de acte normative au fost preluate si depuse la registratura Parlamentului in colaborare cu dl senator Radu Oprea, ca a fost singurul din cei prezenti care a sprijinit actiunea UAP ulterior desfasurarii ei. Din pacate, demersul nostru este pus in umbra de initiativa unor parlamentari care vor sa schimbe din temelii Legea 230/2007, cu privire la infiintarea, functionarea si organizarea asociatiilor de proprietari. Proiectul se afla in dezbatare la Parlamenta, la data postarii acestui raport de activitate.

In cursul lunilor noiembrie si decembrie 2016 odata cu intrarea in vigoare a legii 225/2016 am efectuat o serie de demersuri la Avocatul Poporului si la Consiliul legislativ din cadrul Paralamentului Romaniei in vederea armonizarii legislatiei astfel cum a fost modificata de actul normativ mentionat.  Urmare solicitarilor adresate de UAP Prahova in luna februarie 2017 catre Avocatul Poporului, acesta a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la exceptia referitoare la neconstitutionalitatea prevederilor art. 42 alin 6 ind 1 si alin 9 din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel cum au fost modificata de legea 225/2016, articole referitoare la  termenul de scadenta a facturilor de utilitati publice, termen de 15 zile care curge de la data emiterii facturilor, iar nu de la data primirii acestora. Astfel Avocatul Poporului a achiesat la opinia UAP Prahova apreciind neconstitutionale dispozitiile legale invocate, care incalcau in mod evident principiile inscrise in Constitutia Romaniei.

Pe toata durata anului 2016 am efectuat o corespondenta cu SC Consproiect SA, Consiliul Judetean Prahova, SC Conti SA, Institutia Prefectului Prahova  in vederea deblocarii situatiei privind intocmirea cartilor tehnice ale blocurilor. Aceste demersuri au fost reluate la inceputul acestui an cu adrese trimise catre Prefectura, care a trimis institutiilor responsabile o rezolutie pentru solutiona aceasta problema, in masura in care este rezolvabila.

Am solicitat Ministerului Mediului si Fondului de Mediu identificarea de solutii si surse de finantare pentru asociatiile de proprietari care solicita eliminarea tubulaturii si a camerelor de precolectare existente. Si aceste demersuri vor continua; astfel voi prezenta Comisiei de mediu din cadrul Senatului Romaniei necesitatea si oportunitatea acestor finantari.

Totodata in urma demersurilor catre Consiliul local Ploiesti s-a acceptat infiintarea unei Comisii de risc seismic constituita la nivelul Consiliului Local Ploiesti, din care fac parte. Comisia are ca scop gasirea de solutii si surse de finantare in vederea identificarii, expertizarii si reconsolidarii constructiilor cu risc seismic.

Raportul pe anul 2017 va aparea la inceputul anului viitor si va avea date si mai multe despre modul in care au fost si sunt aparate interesele cetatenilor si ale asociatiilor de oproprietari, in raport cu autoritatile locale si furnizorii de servicii.

 

 

Presedinte UAP Prahova

Cristescu Eugen Costin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

##################################################### #####################################################