Author Archives: Eugen Cristescu

Lege 230 / 06-07-2007

LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Lege 230 / 06-07-2007

Read More »

Lege 121 / 18-07-2014

LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică Lege 121 / 18-07-2014

Read More »

Lege 50 / 29-07-1991

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Lege 50 / 29-07-1991

Read More »

Lege (R) 52 21-01-2003

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*) Lege (R) 52 / 21-01-2003

Read More »

Hotarare 1588 / 19-12-2007

HOTĂRÂRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Hotarare 1588 / 19-12-2007

Read More »

Momentul zero si necesitatea lui

Alegerile parlamentare din anul de glorie 2016, poate fi un moment zero in politica si, pe cale de consecinta, in viata noastra. Ne-am maturizat multi dintre noi care la Revolutia din 1989 eram niste copii, iar tinerii de azi, prin rapiditatea cu care circula informatia on line sunt mult mai ...

Read More »

Registre de contabilitate

Contabilitatea in partida simpla, la persoanele juridice fara scop patrimonial se tine cu ajutorul urmatoarelor registre contabile obligatorii: – Registrul – jurnal (cod 14-1-1/A); – Registrul – inventar (cod 14-1-2). Pentru mai multe informații, descărcați acest document.

Read More »

Președintele asociației de proprietari

Presedinte asociatie de proprietari La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, se alege un comitet executiv, format din preşedinte şi un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se şi durata mandatelor membrilor(pana la urmatoare adunare generala,in caz de demisie , in caz de incapacitate de a exercita functia ...

Read More »

Contabilitatea în partidă simplă

Contabilitatea in partida simpla (extras din Anexa 2 a ordinul 1969/2007 privind reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatiiiin partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial) 1. Categoriile de persoane juridice fara scop patrimonial care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, sunt urmatoarele: a) unitatile de ...

Read More »

Cenzorat

Activitatea de cenzorat Comitetul executiv al asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori (extras din Legea 230/2007). Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii: a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, ...

Read More »
##################################################### #####################################################