Author Archives: Eugen Cristescu

Legea nr. 241 din 22/06/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Citeste in format PDF  Lege nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Read More »

Legea dialogului social nr. 62/2011 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 31/08/2012

Citeste in format PDF   Legea 62 din 2011 privind dialogul social

Read More »

Proiect de lege privind drepturile consumatorilor – incheierea contractelor

proiect de lege privind drepturile consumatorilor – incheierea contractelor

Read More »

Ordin nr. 42 din 12/12/2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 21/12/2012

Ordin nr. 42 din 12/12/2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 21/12/2012

Read More »

Ordin nr. 1913 din 06/12/2012 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 17/12/2012

Ordin nr. 1913 din 06/12/2012 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 17/12/2012

Read More »

Referatul de aprobare al Proiectului de Ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Referatul Proiectului de ordin privind contabilitatea in partida simpla

Read More »

ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Read More »

Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 30 octombrie 2008 Pentru varianta PDF apasa AICI Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. ...

Read More »

Legea nr. 325/2006 M. Of. nr. 651 din 27 iulie 2006

Legea nr. 325/2006 M. Of. nr. 651 din 27 iulie 2006   PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENATUL   L E G E A serviciului public de alimentare cu energie termică   Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Domeniu de reglementare Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor ...

Read More »

Veniturile platite in baza contractelor sau a conventiilor civile

Impozitul aferent veniturilor platite pe baza unor contracte sau conventii incheiate potrivit Codului civil poate fi stabilit in doua moduri: – prin  retinere la sursa reprezentand plati anticipate. in acest caz, impozitul ce trebuie retinut, se stabileste aplicand o cota de impunere de 10 % la venitul brut. – prin  ...

Read More »
##################################################### #####################################################