Author Archives: Eugen Cristescu

Legea nr. 325/2006 M. Of. nr. 651 din 27 iulie 2006

Legea nr. 325/2006 M. Of. nr. 651 din 27 iulie 2006   PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENATUL   L E G E A serviciului public de alimentare cu energie termică   Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Domeniu de reglementare Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor ...

Read More »

Veniturile platite in baza contractelor sau a conventiilor civile

Impozitul aferent veniturilor platite pe baza unor contracte sau conventii incheiate potrivit Codului civil poate fi stabilit in doua moduri: – prin  retinere la sursa reprezentand plati anticipate. in acest caz, impozitul ce trebuie retinut, se stabileste aplicand o cota de impunere de 10 % la venitul brut. – prin  ...

Read More »

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte, în documentarul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/201, care au adus modificări Codului Fiscal. Generalităţi Plătitorii de ...

Read More »

Modul de calcul si temeiul legal pentru determinarea salariului brut

Algoritmul de calcul al salariului brut lunar se determina pe baza urmatoarei formule: – rezultatul impartirii salariului la nr. de zile lucratoare din luna, inmultit cu numarul de zile lucrate (total zile minus cele aflate in concediu fara plata, concediu medical etc.). Desigur ca, in vederea determinarii salariului, se poate ...

Read More »

Incetarea platii CAS. In atentia celor care obtin venituri din activitati independente

In atentia contribuabililor persoane fizice care realizeza venituri din activitati independente, in ce priveste incetarea obligatiei de plata a CAS, precizam ca potrivit prevederilor art.296^21 alin.(1) din Titlului IX^2 „contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au calitatea de contribuabili la sistemul ...

Read More »

CONVENTII CIVILE. PROTECTIA MUNCII

In cazul unor contracte de colaborare – conventii civile este obligatoriu a se intocmii si protectia muncii si medicina muncii?  Raspuns: Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor (art. 1 alin. (1)).   ...

Read More »

CONTRIBUTII CONVENTII CIVILE. RETINEREA IMPOZITULUI

CONTRIBUTII CONVENTII CIVILE. RETINEREA IMPOZITULUI Analizam mai jos cazul unei firme care incheie o conventie civila cu o persoana fizica pentru servicii de asistenta tehnica, durata contractului fiind de 30 de zile si plata facandu-se intr-o singura transa. Prin contract se stabileste ca firma retine 16 % impozit pe venit ...

Read More »

21 decembrie – noul termen pentru declararea/plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie

21 decembrie – noul termen pentru declararea/plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului a fost completată Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, în sensul că, după art. 111 din OUG nr. 92/2003, a fost ...

Read More »

Decizie a Curtii Constitutionale referitoare la deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu

Decizie nr. 740 2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 23/11/2012) Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 30 alin. (2) din Legea ...

Read More »

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte, în documentarul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/201, care au adus modificări Codului Fiscal. Generalităţi Plătitorii de venit, ...

Read More »
##################################################### #####################################################