Author Archives: Eugen Cristescu

CONVENTII CIVILE. PROTECTIA MUNCII

In cazul unor contracte de colaborare – conventii civile este obligatoriu a se intocmii si protectia muncii si medicina muncii?  Raspuns: Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor (art. 1 alin. (1)).   ...

Read More »

CONTRIBUTII CONVENTII CIVILE. RETINEREA IMPOZITULUI

CONTRIBUTII CONVENTII CIVILE. RETINEREA IMPOZITULUI Analizam mai jos cazul unei firme care incheie o conventie civila cu o persoana fizica pentru servicii de asistenta tehnica, durata contractului fiind de 30 de zile si plata facandu-se intr-o singura transa. Prin contract se stabileste ca firma retine 16 % impozit pe venit ...

Read More »

21 decembrie – noul termen pentru declararea/plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie

21 decembrie – noul termen pentru declararea/plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului a fost completată Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, în sensul că, după art. 111 din OUG nr. 92/2003, a fost ...

Read More »

Decizie a Curtii Constitutionale referitoare la deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu

Decizie nr. 740 2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 23/11/2012) Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 30 alin. (2) din Legea ...

Read More »

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte, în documentarul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/201, care au adus modificări Codului Fiscal. Generalităţi Plătitorii de venit, ...

Read More »

DISPOZITII PENTRU ACORDAREA/NEACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Primaria municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta publica faptul ca au fost emise dispozitiile pentru acordarea/neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei aferent sezonului rece 2012-2013. Listele cu dispozitiile pentru acordarea/neacordarea ajutorului pentru incalzire sunt afisate pe pagina de internet a municipalitatii…AICI. Totodata, ploiestenii care au depus ...

Read More »

LEGEA NR. 230/2007 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

CAPITOLUL I Dispozitii generale, definitii Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori ...

Read More »

OG-29-2011 Modificare cod procedura fiscala

O R D O N A N T A pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă ...

Read More »

OG-30-2011 Modificare codul fiscal alte masuri

O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ...

Read More »

OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 5 septembrie 2011 In baza asumarii de catre Romania a unor obligatii in cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeana, dar si in cadrul unor acorduri cu organisme internationale, s-a stabilit eliminarea treptata a compensarilor acordate din bugetul de stat pentru ...

Read More »
##################################################### #####################################################